موضوع کتاب حاضر، بازنمایاندن طنز آوری در غزل سعدی است. شیوه محقق در این بازنمایی این گونه است که در هر غزل، ابیات طنزآمیز به صورت برجسته و مورب از دیگر ابیات متمایز شده و در پاورقی شرح کوتاهی درباره آن ها آمده است. هدف کلّی کتاب، شناسایی مضامین طنز و طنزپردازی در غزلیات سعدی با رویکرد بیان وضع ناگوار جهان و «تلخ عیشی» است. ویژگی شاخص اثر، رویکرد و نگاه تازه به غزلیات سعدی و نوع بیان این رویکرد است.

لبخند سعدی با هدف توجه همگانی به طنزهای اندیشمندانه این شاعر نام آور نوشته شده است. وقتی سخن از طنزآوری سعدی است، اغلب به گلستان و بوستان اشاره می شود و از غزل سعدی چندان سخنی به میان نمی آید، ولی این کتاب فرصتی است که دستمایه های طنز در غزل سعدی نیز مورد مداقه قرار گیرد.
شیوه اسماعیل امینی در کتاب اینگونه بوده است که با انتخاب غزل هایی که حال و هوای طنز دارند هرجا که لازم بوده در قالب پاورقی توضیحاتی بر شعر افزوده است.
«لبخند سعدی» توجه مخاطب را به این نکته جلب می کند که طنز، شاخه ای از ادبیات است که جدیت دارد و از آنجا که زبان سعدی بسیار به زبان امروز نزدیک است، ارتباط با آثارش سهل تر خواهد بود.در واقع او به زبانی سخن می گوید که تا به امروز زنده است و ما امروز به زبانی که سعدی به کار برده سخن می گوییم.
«لبخند سعدی» البته جنبه پژوهشی دارد، اما نه پژوهش صِرف و دست کمی از یک کتاب ناب طنز جذاب و خوشخوان ندارد. در هر غزل بیت های طنزآمیز به صورت برجسته و مورب از سایر بیت ها متمایز شده که به نوعی راهنمایی برای مخاطب در دنبال کردن موضوع است. دلیل انتخاب این غزل ها شاخص تر بودن طنز آنهاست؛ وگرنه سعدی به غیر از این غزل ها، در دیگر غزل هایش هم از طنز استفاده کرده است.

موضوع این کتاب، بررسی دیدگاه ها و آرای «سعدی» درباره اخلاق است. هدف از تدوین کتاب حاضر، شناخت احساسات و افکار واقعی مردم کشورهای اسلامی در زندگی روزمره، کسب آگاهی از مشکلات و نحوه برخورد این مردم با مشکلات از طریق بررسی افکار «سعدی» است. نویسنده ژاپنی این اثر، تحت تاثیر آیین اخلاقی ایرانیان در پیش و پس از اسلام در نوشتار خویش می کوشد که نخست، مفهوم اخلاق و حکمت اخلاقی را از منظر فرهنگ های گوناگون بررسی رده و سپس معیارهای اخلاقی را از دیدگاه «سعدی» مطالعه نموده است. وی در این راستا، تاریخچه دقیقی از اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران «سعدی» را بیان کرده و ضمن معرّفی این شخصیت با توجّه به نگاشته ها و سروده های وی با تاکید بر «بوستان» و «گلستان» عقاید «سعدی» را درباره اخلاق پادشاه، ماموران پادشاهان، دانشمندان و خردمندان، عارفان و درویشان و مردم عالی شرح داده است. سپس اهمیت پند و اندرز، شرایط اندرز دهی و امر به معروف را از دیدگاه این شاعر جهانی بیان کرده است.

کتاب مصوّر حاضر، از مجموعه «قصه های تصویری از بوستان» است. این کتاب ها حاوی داستان های آموزنده، اقتباس از بوستان سعدی است که برای کودکان گروه سنی (ب) و (ج) به نگارش در آمده است. در این داستان می خوانیم: در کشوری به نام «غور» پادشاهی ستمگر و ظالم زندگی می کرد. او نه تنها به مردم بلکه به خرها هم ستم می کرد. او به مامورانش دستور داده بود تا جایی که امکان دارد از خرها کار بکشند. یک روز پادشاه برای شکار به جنگل می رود اما گم می شود، او در گوشه ای به دور از سپاهیانش شب را صبح می کند. او در این مدت حرف ها و نصیحت های پیرمردی را به پسرش می شنود. پیرمرد پادشاه را نفرین می کند. پادشاه وقتی به قصر بازمی گردد، پیرمرد را احضار می کند. پیرمرد که فکر می کند دیگر زندگی اش به پایان رسیده هرچه می خواهد به پادشاه می گوید. پادشاه در ناباوری حاضرین مرد را آزاد می کند. او دیگر از آن وقت به بعد پادشاه خوبی می شود. کودکان با خواندن این داستان می آموزند که کسی که ظلم و ستم می کند، نباید توقع برخورد خوب و یا سخن خوب درباره خودش داشته باشد. مردم فقط از افراد خوب، به خوبی یاد می کنند و افراد ستمگر همیشه مورد نفرین مردم قرار می گیرند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی