لیست کتاب های زبان خارجی

کتاب حاضر، کتابی است نادر و دیریاب، چون در هیچ کتاب دیگری نمی توان فلسفه، روانشناسی، سیاست، موسیقی، اخترشناسی، مناسبات انسانی و غیره را یکجا و در کنار هم دید که هم به زبانی ساده و درعین حال به سبکی فاخر خواننده را به شگفتی و اندیشه وادارد.پنچاتنتره اثر گرانسنگ حکیم بزرگ هند پاندیت ویشنو شرمه است. ایناثر حدود سال 200 پیش از میلاد نوشته شده و یکی از کهن ترین شاهکاری ادبیات داستانی است. پنچاتنتره یا " پنج کتاب" در قالب قصه هایی شیرین و سراسر حکمت به خواننده می آموزد که چگونه به کامیابی دست یاید. طبیعت انسان را روانکاوی می کند، تزویر و دروغ و دغلکاری او را نشان می دهد و نیز کنش خردمندانه او را برای رویارویی با این عرصه های تاریک شخصیت انسانی می آموزد. کتاب حاضر ترجمه کامل پنچاتنتره است که حکیم بزرگ پاندیت ویشنو شرمه نوشته است.قصه ها هر یک دارای درونمایه ای اخلاقی و فلسفی است که در کوران زمان و تاریخ درستی و صحت آن محک خورده و حتی در دوران ما یعنی در عصر وحشت از جنگ اتمی و دیوانگی بشر هنوز طراوت و تازگی دارند.

در باور عمومی مفهوم انقلاب مشروطه با مفهوم انقلاب سیاسی که از اواخر سال ۱۳۲۳ قمری(۱۲۸۴خورشیدی) در ایران آغاز شد و در نهایت به پیروزی آن در ربیع الثانی ۱۳۲۴ قمری ( ۱۲۸۵ خورشیدی) انجامید، عجین است. ولی سلسه وقایع مزبور، تنها وجه سیاسی انقلاب مشروطه است و نه کلیت آن. انقلاب مشروطه، یک انقلاب عظیم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود که ظهور وجه فرهنگی آن مقدم بر پیروزی وجه سیاسی آن است. در دوره چهارجلدی «مشروطیت ایران و رمان خارجی» که پاره ای از مجموعه بزرگتر «مجموعه ادبیات عصر مشروطیت» است، سیر آشنایی ایرانیان با تحولات ادبی دنیای جدید، و تغییر ذائقه ادبی در سالیان پیش و پس از انقلاب مشروطیت، دیده می شود.

دوره چهارجلدی مشروطیت ایران و رمان خارجی مشتمل است بر: ۱- کلبه هندی نوشته برناردن دسن پیر، ترجمه ذکاء الملک فروغی. ۲- مهر فرزندی، نوشته آدلف دِ اِنِری، ترجمه حبیب­الله عین­الملک، ۳- جاسوس لنگ، نوشته ولیام والتسن، ترجمه ع. هاشمی حائری. ۴- آخرین روز یک محکوم، نوشته ویکتور هوگو، ترجمه نصرالله فلسفی. ۵- سرگذشت یک محکوم، نوشته آلفرد هرمان، ترجمه یوسف اعتصامی اعتصام الملک. ۶- شهر کوران، نوشته ح. ج. ولز، ترجمه رضا کلانتری. ۷- همر و ایلیاد، ترجمه محمود عرفان. ۸- خانم دریا، نوشته والتر اسکات، ترجمه سید محمد سعیدی.۹- ماگدولین، نوشته آلفونس کار، ترجمه سید محمدرضا سعیدی. ۱۰- گرازیلا، نوشته لامارتین، ترجمه محمدعلی گلشاییان.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی