لیست کتاب های فرهنگ پژوهی

در سطح کلان نگر جامعه ، هرگونه برنامه ریزی و تنظیم خط مشی ، بدون شناخت روندهای آینده ، غیرواقع بینانه بوده و در حصول به هدف ، با شکست مواجه می شود.لذا امروزه در سطح آکادمیک ، روش های مطالعاتی متفاوتی برای مطالعات آینده از سوی متخصصان این حوزه ارائه شده و رشته های دانشگاهی خاص این حوزه نیز وجود دارد. تلاش برای آینده پژوهی هر عنصری از جامعه در دوران ما، نقطه تلاقی با فناوری گره خورده است. اما عرصه تغییرات معاصر از عمق و دامنه گسترده ای برخوردار است و همه حوزه های اساسی زندگی را در بر گرفته و لذا درک روندهای آینده، مستلزم یک قلمروی نگاه است که ظرفیت تبیینی تغییرات جهان معاصر و روندی آینده آن را داشته باشد و بتوان در بستر آن، به فهم تحولات دست یافت. در این کتاب با بهره گرفتن از پارادایم «دو جهان شدن ها و دو فضایی شدن ها» که هم ابزار فهم تغییرات جهان واقعی دارد و هم امکان فهم و پیش بینی فناوری و روند تغییرات آن را در جهان مجازی فراهم میسازد، به تحلیل آینده دولت الکترونیک پرداخته شده است. کتاب حاضر برخی از روش های آینده پژوهی را معرفی میکند و ناظر بر پژوهش های صورت گرفته در حوزه آینده پژوهی فناوری است. همچنین آینده دولت الکترونیک را در سطح زیر ساخت، ظرفیت های ساختاری و نهادی و خدمات مورد توجه قرار داده است.

فارابی را می توان موسس فلسفه دوره اسلامی دانست و توجهی که وی به تمدن و به مدینه می کند، موید این امر است. نگاه خاصی که فارابی به سیاست و زندگی مدنی داشت، کم کم در نظر فلاسفه افتاد و اگر سخنی در سیاست گفته شد، تکرار گفته ها و آرای فارابی یا گزیده ای از آن سخنان بوده است. هم چنین بعضی مسایل بسیار بااهمیت که شاید قرن ها اهمیت آن درک نمی شد، در فلسفه فارابی عنوان شده است که در آثار خلاف او یافت نمی شود. پرسش اساسی که در کتاب حاضر مطرح و به آن پاسخ داده شده این است که فارابی در تاریخ فلسفه چه مقامی دارد و مقصود حقیقی او که اصرار داشته است آن را از نااهل مخفی بدارد، چیست. نویسنده با نگاهی بر زندگی، آثار و دیدگاه مابعدالطبیعه فارابی به بررسی تفکر فلسفی در عالم اسلامی از ابتدا پرداخته است. وی هم چنین به آثار سیاسی فارابی و مقام سیاست در نظر وی اشاره نموده و آرای مشترک در مدن جاهلیه و ضاله و نیز منابع و مآخذ علم مدنی در حکمت فارابی را شرح داده است. برخی از عنوان های فصل های کتاب عبارت اند از: جمع و توفیق نظر و عمل و فلسفه و دین؛ فلسفه مدنی فارابی و تفسیر کلامی آن؛ تاثیر آرای فارابی در حکمت عملی حکمای اسلامی؛ و فارابی، تبادل فرهنگی و اندیشه تاریخی.

کتاب حاضر مفاهیم، واژه‎ها و اصطلاحات ادیان مختلفی را که در جهان وجود دارد به صورت الفبایی در خود گردآورده است. در مقدمه کتاب به اجمال از محتوا و مندرجات کتاب و شیوه کار مولف سخن رفته است. در حروف (آ) و (الف) که صفحات نخست کتاب را به خود اختصاص داده نام پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم(ع) و فیلسوفان و عارفانی چون ابن‎سینا و ابن‎عربی و شخصیت‎های بزرگ دینی ادیان شرقی و هندو، اماکن جغرافیایی و رجال سیاسی به چشم می‎خورد. واژه‎هایی چون آتش، آخرت‎شناسی، اثبات‎گرایی، آریایی، الهیات و انجمن‎های بین‎المللی و دینی هر یک ذیل عناوین جداگانه‎ای گنجانده شده است. مولف ذیل حرف (ب) و (ت) خوانندگان را با یک سلسله واژه‎ها و مفاهیم، نام‎های رجال و اماکن جدیدتری آشنا می‎سازد. سبک و سیاق نویسنده در تدوین این دایرهالمعارف که همه مدخل‎ها به اختصار معرفی شده به گونه‎ای است که مخاطبان و علاقمندان به حوزه دین‎پژوهی به آگاهی‎های مقدماتی مفیدی در زمینه ادیان دست یابند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی