لیست کتاب های فرهنگ و دایره المعارف

 «این دایره‌المعارف از نظر آگاهی دادن و تاثیرگذاری و نیز جامع بودن مباحث بی‌نظیر است. دایره‌المعارف کاملی است برای کودکان سال‌های اولیه دبستان نوشته شده است. از جهان تا ماشین‌ها، از گیاهان تا مردم و سرزمین، دایره‌المعارف جهان کودک مستقیما با کودکان صحبت می‌کند و آن‌ها را با کشفیات علمی آشنا کرده و به آن‌ها کمک می‌کند تا دنیای خود را بهتر بشناسند. این کتاب نتیجه‌ی تحقیقلت یک گروه از کارشناسان است که به زبانی ساده و روشن نوشته شده است. این دایره‌المعارف  مباحث زیر را ارائه می‌دهد: ۱۰ مبحث به ترتیبی تنظیم شده‌اند که دنبال کردن  آن‌ها آسان و شوق‌آور است، مباحثی مثل جهان هستی، سیاره‌ی ما زمین، دریا، انواع حیوانات، گیاهان، زمان زندگی دایناسورها، بدن من، ماشین‌ها، علم، مردم و سرزمین‌ها. عنوان‌ها و کارهای علمی به دقت و با نقش ویژه‌ای طراحی شده است تا یادگیری برای کودکان از هر موضوع را گسترش دهد. داستان‌ها و شخصیت‌های ادبی، کودکان را با دنیای افسانه‌ها آشنا می‌سازد. تصاویری که به کودکان کمک می‌کنند تا برای یادگیری بیشتر، فکر خود را به کار اندازند. تابلوهای لغات که واژه‌های مشکل را معرفی و تعریف می‌کنند. تصاویر بسیاری که قدم به قدم کودکان را تا درک مطالب پیش می‌برند بیش از ۲۵۰۰ تصویر جالب. مجموعه‌ی این کتاب ترکیبی از کتاب‌های کمک‌آموزشی سال اول آموزشی عمومی است.»

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی