لیست کتاب های کتابشناسی و نمایه

این کتاب در ۱۵ گفتار مکمل تدوین شده است و با طرح نگرش های جامعه شناختی «پی یر بوردیو» در باب جوانی آغاز می شود و پس از طرح آراء جامعه شناسان بزرگ دیگر، با سخن «بوردیو» درباره وظیفه پژوهشگر علوم اجتماعی پایان می یابد. در این کتاب بیان می شود که به محض آن که نزد اهل اندیشه، این موضوع مسلم شد که برای انسان، سوای رفتارهای غریزی، هیچ عملی و رفتاری خودبه خودی نیست، قلمرو جامعه شناسی و دیگر علوم انسانی زاده شد.

به محض آنکه نزد اهل اندیشه، این موضوع مسلم شد که برای انسان، سوای رفتارهای غریزی‌، هیچ عمل و رفتاری خودبه‌خودی نیست، قلمرو جامعه‌شناسی و دیگر علوم انسانی زاده شد. به بیانی، از نگاه جامعه‌شناس، صرف‌نظر از رفتارهای غریزی صیانت نفس، هر آنچه به نام فکر و تعقل، درک و احساس و بالاخره تعبیر و تفسیر می‌شناسیم، همگی نیازمند الگو، ساختار و شرایط اجتماعی خاص برای نهادینه‌ کردن‌ خود هستند. این کتاب در پانزده گفتار مکمل تدوین شده است و با طرح نگرش‌های جامعه‌شناختی پی‌یر بوردیو در باب جوانی آغاز می‌شود و پس از طرح آراء جامعه‌شناسان بزرگ دیگر، با سخن بوردیو درباره «وظیفه پژوهشگر علوم اجتماعی» پایان می‌یابد. کتاب بحث اصلی خود را از خلال اندیشه ‌های گیدنز و زیمل و گافمن تا مارکس و وبر و دورکیم و همچنین پارسونز و آلتوسر و هابرماس پی می ‌گیرد. انسان موجودی اجتماعی است که حیات او در گرو ارتباط با انسان ‌های «دیگر» است. مفهوم ‌پردازی این ارتباط و روزنه‌ای که هر متفکر از آن بر چنین رابطه‌ای پرتو می ‌افکند بیانگر روح اصلی فلسفه اوست. پیگیری این مسیر شیوه ‌های متفاوت اندیشیدن به ماهیت اجتماعی انسان را مشخص می ‌سازد.

«ژان میتری» یکی از مدرسان نخست تاریخ و تیوری سینما بود و یکی از کسانی که زیبایی شناسی فیلم را به عنوان موضوعی جدی برای مطالعه به رسمیت شناخت. او در این باره بسیار کنکاش کرد که چرا جهان روی پرده سینما این قدر پرجذبه و گیراست؟ چرا وقتی سالن سینما را ترک می کنیم، زندگی این قدر سست و کم مایه به نظر می رسد؟ چه فیلم هایی این احساس را در ما تولید می کنند؟ آنها چگونه جادویشان را به کار می گیرند؟ چه فیلم هایی نمی توانند چنین تاثیری به جا بگذارند و چرا؟ بر همین اساس، وی کتاب «روان شناسی و زیبایی شناسی سینما» را در سال ۱۹۳۶ - ۱۹۶۵ منتشر کرد. این کتاب بیانیه ای درباره نوع خاص سینما است. میتری در معرفی این نوع سینما از تمام ابزارهای روشن فکرانه روزگار خویش از جمله تیوری روان شناسی و پدیدارشناسی استفاده کرده است تا این نوع سینما را پیش از انواع دیگر مهم جلوه دهد. سینمایی که مد نظر میتری است آن دسته از فیلم ها را شامل می شود که ما را از روزمرگی دور می کند و جهانی سرزنده را نشان می دهد که معنایی نمادین و احساسی عمیق در آنها یافت می شود. کتاب حاضر ترجمه کتاب «روان شناسی و زیبایی شناسی» ژان میتری است.

این کتاب مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های دکتر موسی نجفی با موضوع شناخت تاریخی تحلیلی نهضت‌های اسلامی معاصر ایران است.نویسنده در این کتاب با تقسیم بندی نهضت بیداری اسلامی در ایران به دوران قبل و بعد از مشروطه، سعی در ارائه شاخص فکری و تاریخی داشته است. در رهگذر ارائه این معیار تاریخی وی معتقد است: «به خاطر سیطره «مکتب تبریز» در تاریخ‌ نگاری امثال کسروی و تاریخ نگاران سکولار مانند آدمیت، ملک‌زاده و یحیی دولت آبادی، این نیاز حس شد که اسناد واقعی تری نسبت به گزارشات آن‌ها مطرح شود، تا زوایای جدیدی از مشروطه کشف شود. بنابراین سه عامل کنار رفتن تعصبات قومی، ضعیف شدن جریان سکولار در مشروطه و شک کردن به نوشته‌های آنان و سوم رجعت به «متن اسناد» در مقابل «گزارشات تاریخی» باعث شده است زوایایی از تاریخ مشروطه به دست آید که غیر از وجوه «اسمی»‌ای است که تا به حال نوشته شده است.» نویسنده هدف از شناخت تاریخی تحلیلی نهضت‌های اسلامی معاصر ایران و در صدر آن‌ها نهضت مشروطه را چنین عنوان می‌کند: «در واقع باید بررسی کرد که چرا نهضتی که باید دردهای مردم را دوا می‌کرد و معضل جامعه ایران را رفع می‌نمود، خودش به خاطر انحراف به بد‌ترین درد تبدیل شد؟… برای نظام نوپای اسلامی این مطلب چشم انداز بسیار مهمی است که چگونه نهضتی که با شور و حرارت مردمی و انگیزه‌های دینی شروع شد، نگذاشتند به اهداف خود برسد؟ شناخت ریشه‌ها و علل منحرف کننده مشروطه، می‌تواند هشدارهای خوبی در مورد حوادث و فتنه‌های اخیر و جریان‌های سی سال گذشته به ما بدهد؛ یعنی مشروطه‌شناسی باید منجر به انقلاب‌شناسی شود.

  •  
  •  

معرفی کتاب من و کتاب

«من و کتاب» مجموعه دیدگاه‌ها و سخنان سیدعلی خامنه ای(-۱۳۱۸) رهبر انقلاب اسلامی درباره کتاب و کتاب‌خوانی است که دفتر برنامه‌ریزی انتشارات سوره مهر گردآوری کرده‌است.

بخشی از این سخنان ارزشمند را در این‌جا می‌خوانید:

من در دوران جوانی زیاد مطالعه می کردم. غیر از کتاب‌های درسی خودمان که مطالعه می‌کردم و می‌خواندم، هم کتاب تاریخ، هم کتاب ادبیات، هم کتاب شعر، هم کتاب قصه و رمان می‌خواندم. به کتاب قصه خیلی علاقه داشتم و خیلی از رمان‌های معروف را در دورهٔ نوجوانی خواندم. شعر هم می‌خواندم. من در دورهٔ نوجوانی و جوانی، با بسیاری از دیوان‌های شعر آشنا شدم. به کتاب تاریخ علاقه داشتم، و چون درس عربی می‌خواندم و با زبان عربی آشنا شده‌بودم، به حدیث هم علاقه داشتم. الان احادیثی یادم است که آنها را در دورهٔ نوجوانی خواندم و یادداشت کردم. دفتر کوچکی داشتم که احادیث را در آن یادداشت می‌کردم. احادیثی را که دیروز یا همین هفته نگاه کرده‌باشم، یادم نمی‌ماند؛ مگر این‌که یادآوری ‌وجود داشته‌باشد؛ اما آنهایی را که در آن دوره خواندم، کاملاً یادم است. شماها واقعاً باید دورهٔ نوجوانی و جوانی را قدر بدانید. هرچه امروز مطالعه می‌کنید، برایتان می‌ماند و هرگز از ذهنتان زدوده نمی‌شود. این دورهٔ نوجوانی، برای مطالعه کردن و یاد گرفتن، دورهٔ خیلی خوبی است؛ واقعاً یک دورهٔ طلایی است و با هیچ دوران دیگری قابل مقایسه نیست.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی