لیست کتاب های کتاب های مرجع

نرم افزار لایت روم را تاریکخانه ی دیجیتال (Digital Darkroom) خوانده اند؛ اتاقکی تیره رنگ با ابزارهایی برای ظهور و ویرایش هر چه زیباتر و فضایی برای چینش و دسته بندی هر چه منسجم تر عکس. درتوضیح اجزاء این تاریکخانه، موثق ترین منابع موجود با بیانی سلیس و کاربردی گردآوری شده اند که کتاب-های اسکات کلبی و مارتین اونینگ و سایت  معتبر Digital Photography Schoolاز جمله ی آن هاست؛ به گونه ای که از دید اساتید فن، کتاب حاضر تنها کتاب مرجع در این باب شناخته شده است. مقصود مترجم کتاب از این رهیافت، تعالی بخشیدن به دانش روز عکاسانی ست که حرفه ای می اندیشند.

نمای ظاهری لایت روم نشانگر ترکیب مدیریت تصاویر و ویرایش عکس است. اگر چه بسیاری از فرامین ویرایش عکس در فتوشاپ و لایت روم مشترکند، ولی تاثیر، شدت و نوع فرآیندهای کار در این دو نرم افزار، متفاوت است. به عنوان مثال عملکرد غیر تخریبی لایت‏‌روم و توان فتوشاپ در استفاده از لایه‏‌ها، لایه‌‏های تنظیم‌گر و فرامین و ابزارهای گوناگون دستکاری در تصویر، این دو نرم‌افزار را از یکدیگر متمایز کرده است. 

عملکرد لایت‌روم شبیه Adobe Bridge نیست، لایت‏‌روم توان مدیریت داده‌ها را دارد و کاربر می‌‏تواند تصاویر را دیده، ویرایش و مدیریت کند. لایت‌روم یک رقیب جدی برای برنامه Aperture اپل است که می‌‏تواند تصاویر را مدیریت و به صورت غیر تخریبی ویرایش کند.»

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی