لیست کتاب های علوم حدیث

بررسی نقش تاریخ و مطالعات تاریخی در فهم متون دینی اعم از قرآن و احادیث است. در این اثر به بررسی روشمندسازی یافته های تاریخی در علوم قرآن و حدیث پرداخته شده و نحوه ورود به تاریخ در این دو حوزه، مورد تجزیه و تحلیل روش شناختی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا به بررسی مساله شناسی تاریخ و برخی از قواعد مهم موجود در این علم پرداخته و پس از آن تحقیقی در زمینه منبع شناسی متون دینی با رویکردی تاریخی انجام داده و میزان دخالت تاریخ در فهم این قبیل از متون را تبیین نموده است. وی به نمونه هایی از گزارشات تاریخی تاثیرگذار در ترجمه و تفسیر قرآن و یا کتاب مقدس از جمله ورود اسراییلیات به این عرصه اشاره نموده و کیفیت استدلال تاریخی برای درک صحت و سقم میزان فهم از آیات و روایات را تشریح نموده است. وی در همین زمینه به مبانی و ارکان استدلال تاریخی در متون دینی اشاره کرده و کیفیت ارزش یابی تاریخی مباحث وارد شده در حوزه علوم قرآن و حدیث را برای فهم تحریفات واقع شده در این دو عرصه را بیان کرده است. وی اغلب تحریف های صورت گرفته در این زمینه را ورود مباحث تاریخی مجعول به ایتن عرصه دانسته و راهکارهای پیرایش تحریفات در علوم قرآن و حدیث را ذکر نموده است.

در کتاب حاضر بیان می شود که جادوی شعر حافظ همچنان طلسم می کند و مردم همچنان حیران معنای درونی واژه های آهنگین شگفت آور و ساده اما نفوذناپذیر وی هستند. معنای حقیقی ارجاع به عشق و می،و به گل وبلبل چیست؟چه چیزی پدیده توجه وسواس گونه غربی ها به حافظ و غزل هایش را (علی رغم تفاوت های بدیهی در مفاهیم هنری،زبان،فرهنگ و شکاف زمانی)توضیح می دهد؟شعر حافظ بدون شک حد اعلای مهارت زبان شناختی و ادبی است. شاید دلیل چنین استقبال گرمی از بوطیقای حافظ در غرب، بیش از کیفیات هنری در جاذبه بی زمان آن باشد. می توان در این جستجو برای یافتن راه حل، بسیاری از مسایل جهان شمول ولی پیچیده را دید؛ مسایلی همچون گذرا بودن زندگی، سرشت درک ناپذیر تقدیر و طبیعت ناپایدار امور دنیوی، که جملگی عقل را مغشوش و مغلوب می سازند. این انگاره های نیرومند و ظریف را فصیح ترین نویسندگان با نظمی ساده و آهنگین بازگو کرده اند. اعتلای این قطعات پرطمطراق و قدرتمند، الهام بخش ما می شود.

شرح حدیث جنود عقل و جهل، اثری از سید روح‌الله خمینی دربارهٔ علم اخلاق است. آراء کلامی، اخلاقی سید روح‌الله خمینی در این کتاب وضوح بیشتری یافته و همچون کتاب شرح چهل حدیث او، افراد بیشتری می‌توانند از آن بهره بگیرند. این کتاب حاوی نکات عمیق عرفانی، فلسفی و کلامی است با تکیه بر آیات قرآن و روایات اهل بیت در شرح دعای مباهله معروف به دعای سحر، در سال ۱۳۴۷ هجری قمری (۱۳۰۷ شمسی) و به زبان عربی نوشته شده‌است. این کتاب توسط سیداحمد فهری ترجمه و چندین نوبت چاپ شده‌است. این اثر به زبان عربی از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به طبع رسیده‌است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی