لیست کتاب های علوم حدیث

شرح حدیث جنود عقل و جهل، اثری از سید روح‌الله خمینی دربارهٔ علم اخلاق است. آراء کلامی، اخلاقی سید روح‌الله خمینی در این کتاب وضوح بیشتری یافته و همچون کتاب شرح چهل حدیث او، افراد بیشتری می‌توانند از آن بهره بگیرند. این کتاب حاوی نکات عمیق عرفانی، فلسفی و کلامی است با تکیه بر آیات قرآن و روایات اهل بیت در شرح دعای مباهله معروف به دعای سحر، در سال ۱۳۴۷ هجری قمری (۱۳۰۷ شمسی) و به زبان عربی نوشته شده‌است. این کتاب توسط سیداحمد فهری ترجمه و چندین نوبت چاپ شده‌است. این اثر به زبان عربی از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به طبع رسیده‌است.

کتاب حاضر مجموعه ای از شانزده مقاله است که در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ در کتاب ها، مجلات و روزنامه ها به چاپ رسیده اند و موضوع محوری آنها آرزومندی شخصیت، منش و زندگی عقلانی و معنوی است. نویسنده در بخش نخست مقالاتی با محوریت عقلانیت را در اختیار خواننده قرار داده است که برخی از عنوان های مقالات عبارت اند از: اولویت فلسفه بر دموکراسی؛ فلسفه: بازنگری فهم عرفی؛ وضع نقد و پژوهش در ایران: هست ها و بایدها؛ گستره و مرزهای فلسفه دین؛ ملاک حقانیت هر دین؛ پیش فرض های اسلامی کردن علوم؛ آنسلم قدیس در جست وجوی خدا یا اثبات وجود خدا و یادداشتی بر «اعلامیه نود و پنج ماده ای لوتر». بخش دوم کتاب مشتمل است بر جستارهایی در معنویت که عنوان های مقالات بدین قرار است: جایگاه آیرس مرداک در اخلاق شناسی روزگار ما؛ تخیل آری، توهم نه؛ در باب ضرورت نقد اخلاقی؛ مسیحیت از منظر سیمون وی؛ عقلانیت، معنویت و روشنفکری؛ معنویت و آزادی؛ طرح واره ای برای بازیابی جهانگری مولانا و چراغ روشن خاموشی.

والدین می دانند که فرزندشان نیازمند یادگیری علوم است، ولی به درستی نمی دانند که در این زمینه چه باید بکنند و نمی دانند که چگونه باید به پرورش علاقه و توانمندی فرزندشان در زمینه علوم کمک کنند. کتاب حاضر، چهارچوبی در اختیار والدین می گذارد تا آنها بتوانند در قالب آن، به پرورش توانمندی خود در آموزش هرچه بهتر علوم به فرزندشان بپردازند. اهمیت دانش و توان علمی از محدوده انتخاب شغل بسیار فراتر می رود. این توانمندی در گرفتن تصمیم های صحیح و مدبرانه نقشی حیاتی ایفا می کند. کتاب حاضر، شامل هفت فصل است: فصل نخست مقدمه مختصری است درباره اینکه علم و فن آوری چیست. در فصل دوم راهنمایی هایی درباره نحوه شناسایی توانمندی علمی در فرزندان ارایه می شود. فصل سوم شامل راه کارهایی برای پرورش توانمندی های فرزندان و پیشنهادهایی برای کمک گرفتن از افراد مختلف جامعه است. فصل چهارم به همکاری با نظام مدرسه در راستای پیشبرد یادگیری موثر درس علوم برای فرزندان و دیگران اختصاص دارد. در فصل پنجم روش هایی برای ایجاد تغییر در آموزش فرزندان پیشنهاد شده است. فصل ششم افراد را به سوی راه هایی برای تقویت علاقه فرزندان به پژوهش علمی مستقل رهنمون می کند و در فصل آخر با نگاهی به کل ماجرا، مباحث را به پایان می رساند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی