لیست کتاب های فرق اسلامی

از زمان رحلت پیامبر اکرم (ص) تمام فرقه های اسلام ـ از شیعه و گروه های دیگر ـ درباره ی مساله ی امامت، اختلاف نظر داشته اند. پس از آن حضرت، امت اسلام به سه فرقه تقسیم شدند: گروهی شیعه نامیده شدند که طرفدار حضرت علی (ع) بودند؛ گروهی دعوی فرمانروایی کرده که آن ها انصار پیغمبر بودند و مردم را به فرمانبرداری از سعد بن عباده ی خزرجی دعوت می کردند؛ و گروه سوم به بیعت ابوبکر بن ابی قحانه گراییدند. این گروه معتقد بودند که پیامبر هرگز کسی را به جانشینی خود انتخاب نکرد و انتخاب امام را به امت واگذار کرد. کتاب حاضر، ترجمه ای است از فرق الشیعه اثر حسن بن موسی نوبختی که تنها اثر باقی مانده از وی است که از دستبرد حوادث مصون مانده است. این کتاب به معرفی فرقه های اسلامی اعم از شیعه و سنی، و یا فرقی که با غراض سیاسی یا با تاثیر از فرهنگ یونان به وجود آمده اند، اختصاص یافته است. از جمله ی این فرقه هاست: اهل رده یا مرتدان؛ مرحبه؛ حشویه؛ مهمله؛ نجدیه؛ بتریه؛ جارودیه؛ و سبایه.

مجموعه دو جلدی «بررسی های اسلامی»، حاوی مجموعه مقاله ها و پرسش و پاسخ هایی است که علامه «طباطبایی» به مناسبت های گوناگون به نگارش آنها همت گماشته، یا سوال هایی را در طول سالیان متمادی به صورت کتبی پاسخ داده است. جلد نخست این مجموعه مباحثِ: اسلام شناسی، امامت و تشیع، مسایل قرآنی و مقام و موقعیت زن در اسلام را در بر می گیرد. ضمن آنکه در صفحات آغازین این مجلد، شرح حالی مختصر از علامه «سید محمدحسین طباطبایی»، ارایه شده است.

«این اثر، مجموعه مقاله‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌هایی است که علامه طباطبایی به مناسبت‌های گوناگون به نگارش آنها همت ورزیده یا سؤال‌هایی را در طول سالیان متمادی به صورت کتبی پاسخ داده است. این نگاشته‌ها که هر یک در گوشه‌ای و نزد صاحب‌نظری یافت می‌شد، به همت سید هادی خسروشاهی گردآوری و در دو جلد تنظیم شده‌اند. جلد نخست این اثر، به مباحثی نظیر: اسلام‌شناسی، امامت و تشیع، مسائل قرآنی و مقام و موقعیت زن در اسلام می‌پردازد».

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی