لیست کتاب های فرق اسلامی

از زمان رحلت پیامبر اکرم (ص) تمام فرقه های اسلام ـ از شیعه و گروه های دیگر ـ درباره ی مساله ی امامت، اختلاف نظر داشته اند. پس از آن حضرت، امت اسلام به سه فرقه تقسیم شدند: گروهی شیعه نامیده شدند که طرفدار حضرت علی (ع) بودند؛ گروهی دعوی فرمانروایی کرده که آن ها انصار پیغمبر بودند و مردم را به فرمانبرداری از سعد بن عباده ی خزرجی دعوت می کردند؛ و گروه سوم به بیعت ابوبکر بن ابی قحانه گراییدند. این گروه معتقد بودند که پیامبر هرگز کسی را به جانشینی خود انتخاب نکرد و انتخاب امام را به امت واگذار کرد. کتاب حاضر، ترجمه ای است از فرق الشیعه اثر حسن بن موسی نوبختی که تنها اثر باقی مانده از وی است که از دستبرد حوادث مصون مانده است. این کتاب به معرفی فرقه های اسلامی اعم از شیعه و سنی، و یا فرقی که با غراض سیاسی یا با تاثیر از فرهنگ یونان به وجود آمده اند، اختصاص یافته است. از جمله ی این فرقه هاست: اهل رده یا مرتدان؛ مرحبه؛ حشویه؛ مهمله؛ نجدیه؛ بتریه؛ جارودیه؛ و سبایه.

این کتاب مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های دکتر موسی نجفی با موضوع شناخت تاریخی تحلیلی نهضت‌های اسلامی معاصر ایران است.نویسنده در این کتاب با تقسیم بندی نهضت بیداری اسلامی در ایران به دوران قبل و بعد از مشروطه، سعی در ارائه شاخص فکری و تاریخی داشته است. در رهگذر ارائه این معیار تاریخی وی معتقد است: «به خاطر سیطره «مکتب تبریز» در تاریخ‌ نگاری امثال کسروی و تاریخ نگاران سکولار مانند آدمیت، ملک‌زاده و یحیی دولت آبادی، این نیاز حس شد که اسناد واقعی تری نسبت به گزارشات آن‌ها مطرح شود، تا زوایای جدیدی از مشروطه کشف شود. بنابراین سه عامل کنار رفتن تعصبات قومی، ضعیف شدن جریان سکولار در مشروطه و شک کردن به نوشته‌های آنان و سوم رجعت به «متن اسناد» در مقابل «گزارشات تاریخی» باعث شده است زوایایی از تاریخ مشروطه به دست آید که غیر از وجوه «اسمی»‌ای است که تا به حال نوشته شده است.» نویسنده هدف از شناخت تاریخی تحلیلی نهضت‌های اسلامی معاصر ایران و در صدر آن‌ها نهضت مشروطه را چنین عنوان می‌کند: «در واقع باید بررسی کرد که چرا نهضتی که باید دردهای مردم را دوا می‌کرد و معضل جامعه ایران را رفع می‌نمود، خودش به خاطر انحراف به بد‌ترین درد تبدیل شد؟… برای نظام نوپای اسلامی این مطلب چشم انداز بسیار مهمی است که چگونه نهضتی که با شور و حرارت مردمی و انگیزه‌های دینی شروع شد، نگذاشتند به اهداف خود برسد؟ شناخت ریشه‌ها و علل منحرف کننده مشروطه، می‌تواند هشدارهای خوبی در مورد حوادث و فتنه‌های اخیر و جریان‌های سی سال گذشته به ما بدهد؛ یعنی مشروطه‌شناسی باید منجر به انقلاب‌شناسی شود.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی