لیست کتاب های شعر کودک

کتاب مصوّر حاضر، داستانی است که به سبک کودکانه و برای گروه سنّی (ب) تدوین شده است. هدف از نگارش این داستان، آموزش راه و رسم زندگی و کمک به کودکان در ایجاد ارتباط با دیگران است. در این داستان آمده است: «کایو» دلش نمی خواهد از مادرش جدا شود و به مهدکودک برود امّا مادرش سرکار می رود و کایو باید در مهدکودک بماند. کایو ابتدا با مکعب ها بازی می کند امّا پسری که صاحب آن هاست، دعوایش می کند. کایو با «سارا» دوست می شود و با هم نقّاشی می کشند و پسر موحنایی نیز با دیدن صمیمت بین آن ها، می خواهد با هم بازی کنند. بالاخره کایو نحوه ارتباط با دوستانش را یاد می گیرد، به طوری که دلش نمی خواهد مهدکودک را ترک کند. پیام این داستان به مخاطبان این است که نباید از جدایی از والدینشان بترسند و یا از قرار گرفتن در محیط های عمومی، خجالت بکشند، زیرا آن ها می توانند دوستان خوبی برای خود پیدا کنند. همچنین نقش والدین و مربّی در شکل گیری این احساس یادآوری شده است.

مری، دختر هشت ساله، شبی که ماه کامل است، به صورت کاملا اتفاقی، متوجه می شود که برادرش، بیلی، قادر به پرواز است. او با وجود این که از این موضوع بسیار شگفت زده شده است، تصمیم می گیرد درباره ی آن، با کسی صحبت نکند چون به خوبی می داند کسی حرف او را باور نکرده و او را به خیالاتی بودن متهم خواهند کرد. بنابراین از این راز فقط مری و گربه و خوکچۀ هندی اش خبر دارند. آن ها متوجه می شوند هربار که ماه کامل است، بیلی می تواند پرواز کند و تنها چند دقیقه پس از پرواز، خود، این موضوع را به خاطر دارد و فردا صبح همه چیز را فراموش می کند. این جریان، ماه ها ادامه دارد، تا شبی که ماه گرفتگی اتفاق می افتد و بیلی به سختی با مشکل فراوان خود را به خانه می رساند. پس از آن شب، او تمام استعداد پرواز خویش را از دست داده و به یک پسربچۀ معمولی تبدیل می شود. مری ماه های بعد هم در شب مورد نظر منتظر می ماند اما دیگر هرگز واقعۀ پرواز بیلی تکرار نمی شود.

بیلی در شب های ماه کامل میتواند پرواز کند از این ماجرا فقط مری و گربه و خوکچه هندی اش خبر دارند.مری ابتدا سعی میکند ماجرا را به پدر و مادرش بگوید اما وقتی فکر میکند که ممکن است آنها حرف او را باور نکنند تصمیم میگیرد که این راز بین او و حیواناتش باقی بماند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی