لیست کتاب های فرهنگ

معرفی کتاب: نویسنده در این کتاب، به بررسی رابطه میان فرهنگ و نوع پوشش و لباس پرداخته است. ایشان ابتدا با مقایسه ای میان لباس های فرهنگ ها و قومیت های مختلف جهان نشان می دهد که فرهنگ برهنگی از زمان رنسانس در غرب پدید آمده است و به تدریج به جوامع دیگر سرایت نموده است. سپس ایشان دلایل برهنگی را در فرهنگ غرب مورد کنکاش قرار داده و آن را ناشی از دنیا گرایی و لذت مداری و سلطه نظام سرمایه داری در غرب می داند. در نهایت نگاهی به فرهنگ اسلامی و مساله حجاب دارد و با سخنانی در مورد رواج بی حجابی در ایران و بررسی آن، کتاب را پایان می دهد.

گزیده ای ازکتاب: در چنین فرهنگی که هیچ فردای پس از مرگی در انتظار انسان نیست و هیچ بهشتی او را به خود دعوت نمی کند انسان چه می تواند کرد؟ همه فرصتی که او برای بودن دارد همین فاصله کوتاه تولد تا مرگ است و او که جز در این فرصت مجال دیگری برای بودن و ماندن ندارد ناچار است قبل از آنکه سوت پایان مسابقه به صدا در آید و مرگ دررسد، بیشترین امتیاز را برای خود کسب کند و تا می تواند از آنچه در این طبیعت لذت بخش و لذت آور است بهره گیری نماید. ارزش و اعتبار همه چیز در این تمدن با این ملاک سنجیده می شود که چقدر می تواند به انسانی که اساسا حیوانی مادی است لذت ببخشد، و یکی از چیزهایی که می تواند به او لذت ببخشد، تن انسان است...

 کتاب حاضر یکی از کتاب های مجموعه چندین جلدی مقالات مجلات رودکی،فرهنگ و زندگی و هنر و مردم است که طی سال های 1341 تا 1358 منتشر میشده است.مقالات این مجلات در شاخه های مختلف علوم انسانی،از جمله هنر،سیاست،فرهنگ،تاریخ،ادبیات،علوم اجتماعی و...به صورت موضوعی و در قالب کتاب در اختیار پژوهندگان و علاقه مندان به این گونه مباحث قرار خواهد گرفت.هدف از انتشار دوباره این مقالات آشنایی نسل جوان با افکار و نظرات نویسندگان معاصر ایران و جهان در حوزه فرهنگ و هنر است. کتاب توسعه فرهنگی شامل هشت مقاله از اندیشمندان ایرانی و خارجی است که بین سال های 1352 تا 1355 در مجله فرهنگ و زندگی به چاپ رسیده است.در این کتاب گفتارها و پژوهش هایی چون درباره توسعه فرهنگی،نگاهداشت سنت های ملی در گیر و دار تحولات اقتصادی و اجتماعی،آیا انسان آینده ای دارد،اختیار و اجبار در جامعه تولید گرا،انتقال تکنولوژی به جهان سوم،تکنولوژی در خدمت آموزش و پرورش جهان سوم و...آمده است. 

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی