لیست کتاب های بهداشت و سلامت

موضوع روابط دختر و پسر از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات مطرح در روابط بشری است. همواره بخش عمده‌ای از مباحث روانشناسی در علوم انسانی، به‌صورت دقیق و موشکافانه، به این موضوع می‌پردازند و زوایای گوناگون آن را می‌کاوند. نیاز به جنس مخالف، تمایل به او و آسیب‌های این نیاز، معمولاً در سنینی اتفاق می‌افتد که سرنوشت یک عمر زندگی مشترک و حیات اجتماعی و خانوادگی افراد در همان سنین در حال شکل‌گیری است و این اهمیت و ظرافت این بحث را دوچندان می‌کند. جامعه و به‌خصوص فرهیختگان، روانشناسان و متولیان امورفرهنگی، می‌بایست با حساسیت و تیزبینی این دوره‌ی حیات جوانان را بکاوند و در اندیشه‌ی گذراندن به سامان این دوره، برای سرمایه‌های اصلی کشور- یعنی جوانان- باشند. نپرداختن به مسائل جنسی، عاطفی، نیاز به جنس مخالف، روابط بین دختر و پسر، حجاب و ضرورت آن، دلایل عقلی و حدود احکام و رعایت آن و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به این دوره حیات حساس و طوفانی آدمی، می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری به‌بار آورد. این‌گونه پنداشتن که سرپوش گذاشتن بر این مسائل، می‌تواند جوان را به سلامت از آن عبور داد، اندیشه‌ای خطرناک و مخرب است. این مجموعه کتاب که معمولا با عنوان نیازها و روابط آغاز می‌شود به موضوعاتی چون روابط دختر و پسر، مسائل جنسی، روابط زن و مرد و زن و شوهر، احکام دوره جوانی، حجاب و ضرورت آن و... می‌پردازد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی