لیست کتاب های خانواده

بسیاری از مشکلات موجود اجتماعی مانند طلاق، سوء مصرف مواد، فرار از خانه و مدرسه، کودک آزاری، مشاجره های خشونت بار همسران که گاهی به حمله های فیزیکی و آسیب های بدنی منجر می شود، نه تنها سلامت اعضای خانواده، بلکه سلامت و بهداشت روانی کل جامعه را نیز تهدید می کنند. تشخیص اختلال های روانی و شخصیتی احتمالی مراجعان و مشکلات آنان در روابط میان فردی به ویژه مشکلات با افراد خانواده، در فرایند مشاوره، درمان روان شناختی نقش مهمی را ایفا می کند. علاوه بر مصاحبه های بالینی و مشاوره ای و گردآوری اطلاعات از سایر منابع مربوط به مشکل، همچنین استفاده از انواع آزمون های روان شناختی استاندارد و منطبق با فرهنگ جامعه ضرورت دارد. در اثر حاضر برخی از آزمون های رایج و معتبر برای استفاده در فرایند تشخیص و خانواده درمانی به گونه روشن و با بیانی ساده معرفی شده اند. آزمون هایی مانند آزمون ۱۶ عامل کتل MMPI-۲, MMPI, ۱۶PF، آزمون میلون (MCMI)، آزمون رورشاخ و بسیاری دیگر از پرسش نامه هایی که در موقعیت خانواده درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، توصیف شده اند. همراه با توصیف این آزمون ها و پرسش نامه ها، مثال های عملی به صورت مطالعات موردی مطرح شده اند.

معرفی کتاب: این کتاب به ارائه ی راهکارهایی کارآمد برای مدیریت زندگی زناشویی و نحوه برقراری ارتباط صحیح و ضروری با خانواده ها پس از تشکیل زندگی مشترک می پردازد. به این منظور نگارندگان مراحل مختلف ازدواج از هنگام خواستگاری، تعیین مهریه، عقد، تهیه جهاز، رفتن زیر سقف مشترک، پدر یا مادر شدن و… را مورد بررسی قرار می دهند و مواردی را که باید هریک از همسران در هر گام سرلوحه کار خود قرار دهند بیان می کنند.

گزیده ای ازکتاب: همسران باید دقت نظر داشته باشند که چه صحبت هایی را به خانواده خود منتقل می کنند. انتقال برخی از صحبت ها به خانواده ها که بین همسران بوده است، باعث ایجاد تنش می شود. به عنوان مثال، اگر مادر شما انتقادی از مادر همسرتان داشته باشد و شما این انتقاد را به همسرتان منتقل کنید و همسرتان نیز به مادرش منتقل کند، مطمئنا شرایط تغییر خواهد کرد. اگر شما انتقاد مادرتان را به همسرتان نگویید و در صورتی هم که به او گفتید، او به مادرش بیان نکند، اتفاق خاصی در ارتباط بین خانواده ها رخ نخواهد داد. بنابراین به این نکته توجه کنید که هر صحبتی را از طرف خانواده به همسرتان منتقل نکنید و هر صحبتی را که همسرتان از خانواده اش به شما می گوید؛ به خانواده خودتان بیان نکنید. انتقال صحبت و رازداری نکردن، از طرف عروس و داماد، معمولا علت اصلی تنش و تعارض بین خانواده هاست و زمانی که بین خانواده ها، تنش ایجاد می شود، اولین کسانی که آسیب می بینند، خود آن ها هستند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی