لیست کتاب های خانواده

معرفی کتاب: این کتاب به ارائه ی راهکارهایی کارآمد برای مدیریت زندگی زناشویی و نحوه برقراری ارتباط صحیح و ضروری با خانواده ها پس از تشکیل زندگی مشترک می پردازد. به این منظور نگارندگان مراحل مختلف ازدواج از هنگام خواستگاری، تعیین مهریه، عقد، تهیه جهاز، رفتن زیر سقف مشترک، پدر یا مادر شدن و… را مورد بررسی قرار می دهند و مواردی را که باید هریک از همسران در هر گام سرلوحه کار خود قرار دهند بیان می کنند.

گزیده ای ازکتاب: همسران باید دقت نظر داشته باشند که چه صحبت هایی را به خانواده خود منتقل می کنند. انتقال برخی از صحبت ها به خانواده ها که بین همسران بوده است، باعث ایجاد تنش می شود. به عنوان مثال، اگر مادر شما انتقادی از مادر همسرتان داشته باشد و شما این انتقاد را به همسرتان منتقل کنید و همسرتان نیز به مادرش منتقل کند، مطمئنا شرایط تغییر خواهد کرد. اگر شما انتقاد مادرتان را به همسرتان نگویید و در صورتی هم که به او گفتید، او به مادرش بیان نکند، اتفاق خاصی در ارتباط بین خانواده ها رخ نخواهد داد. بنابراین به این نکته توجه کنید که هر صحبتی را از طرف خانواده به همسرتان منتقل نکنید و هر صحبتی را که همسرتان از خانواده اش به شما می گوید؛ به خانواده خودتان بیان نکنید. انتقال صحبت و رازداری نکردن، از طرف عروس و داماد، معمولا علت اصلی تنش و تعارض بین خانواده هاست و زمانی که بین خانواده ها، تنش ایجاد می شود، اولین کسانی که آسیب می بینند، خود آن ها هستند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی