لیست کتاب های نامه

دکتر «علی اکبر سیف» در ۲۶ آبان ۱۳۲۰ در شهر نهاوند در خانواده ای کشاورز متولد شد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در شهر زادگاهش گذراند و در خرداد ۱۳۴۱ موفق به اخذ دیپلم ریاضی گردید. در دی ماه ۱۳۴۱ به خدمت سربازی مشغول و پس از گذراندن دوره تعلیماتی نظام وظیفه در رده سپاه دانش در شیراز، در اردیبهشت ۱۳۴۲ در یکی از روستاهای نهاوند به نام گنبد کبود مامور به تدریس شد. پس از اتمام خدمت سربازی در مرکز شبانه روزی آموزش کشاورزی کرمانشاه، دوره تکمیلی آموزش سپاه دانش را گذراند، و در آبان ۱۳۴۳ رسما به عنوان آموزگار به استخدام اداره آموزش و پرورش نهاوند درآمد. در خرداد ۱۳۴۷ با رتبه اول، دانش نامه لیسانس آموزش و پرورش ابتدایی با گرایش روان شناسی را دریافت کرد و در شهریور ۱۳۴۸ با استفاده از بورس تحصیلی به آمریکا اعزام شد. در خرداد ۱۳۵۰ موفق به اخذ درجه فوق لیسانس در رشته روان شناسی تربیتی از داشنگاه ایلینویز جنوبی و در خرداد ۱۳۵۲ موفق به اخذ دانش نامه دکتری در رشته روان شناسی تربیتی همان دانشگاه شد. نوشتار پیش رو به شرح زندگی دکتر علی اکبر سیف اختصاص دارد. زندگی نامه اجمالی وی نیز در پایان کتاب درج گردیده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی