لیست کتاب های دبستان

 «سودوکو» واژه ای ژاپنی به معنای اعداد بی تکرار است و به جدول اعدادی گفته می شود که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. در سال 2005 این سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یاقت و نخستین مسابقه ی ملی آن در سال 2008 در آمریکا برگزار شد. این بازی که در نمایشگاه بین المللی بازی و سرگرمی آلمان، به عنوان محبوب ترین و پر طرفدارترین بازی شناخته شده، دارای قانونی بسیار ساده و روشن است. نوع متداول سودوکو در واقع نوعی جدول است که از 9 ستون عمودی و 9 ستون افقی تشکیل شده و البته کل جدول هم به 9 جدول کوچکتر تقسیم می شود. بازیکن باید اعداد 1 تا 9 را در هر یک از جدول های کوچک تر، بدون تکرار بنویسد؛ به صورتی که در هر ستون بزرگ تر افقی یا عمودی هیچ عددی تکرار نشود. همیشه به عنوان راهنمایی، چند عدد در جدول از قبل مشخص می شود تا بازیکن بقیه اعداد را پیدا کند. با وجود این که امروزه، جدول های سودوکوی مختلفی با ساختارهای جدید و پیچیده ابداه شده است که هریک دارای جذابیت و ویژگی های منحصر به فرد است، به طور کلی این بازی، از آسان به دشوار دارای تقسیم بندی هایی است

«سودوکو»واژه های ژاپنی به معنای اعدادهای بی تکرار است وبه جدول اعدادی گفته می شود که امروزه یکی از سرگرمی های رایج درکشورهای مختف جهان است. نوع متداول سودوکوجدولی 9×9 است که کل جدول به 9 جدول کوچیکتر 33 تقسیم می شود ودارای قانونی بسیارساده وروشن است؛ قانون اصلی بازی این گونه است که بازیکن باید اعداد 1 تا 9 را درهریک ازجدول های کوچیکتر، بدون تکرار بنویسد؛به صورتی که درهر ستون بزرگترافقی وعمودی هیچ عددی تکرار نشود؛ همیشه برای راهنمایی اعدادی ازقبل درجدول نوشته می شود. امروزه جدول های سودوکوهای مختلفی با ساختارهای جدید وپیچیده ابداع شده است  که هریک دارای جذابیت وویژگی های منحصر به فرداست؛ اما لازم است کودکان ابتدا با قانون منطقی این بازی به طور کامل آشنا شوند تا بتوتنند سطح پیشرفته تر را به راحتی وبا اشتیاق حل کنند. نکته مهم این است که سودوکو بی نیاز از ماشین حساب یا ترجمه ویا هیچ مهارت ریاضی یا مهارت دیگری است ولی بی شک بازی جالب وسرگرم کننده ای است که کودک شما را برای موفقیت درمدرسه وزندگی آینده آماده می کند. ازجماله اهداف این بازی آموختن تفکر منطقی, توجه به جزئیات, قدرت تصمیم گیری, تقویت حافظه, فراگیری صبر وتمرکز است. بهتراست از آن به عنوان ابزار آموزشی درهر گروه سنی استفاده شود وبسیار مهم است درجه سختی بازی متناسب با سن کودک باشد؛ زیرا درصورت رعایت نکردن این نکته , کودک خیلی زود دلسرد وناامید می شود. 

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی