لیست کتاب های کمک درسی

کتاب 5 درسی که یک میلیونر به من آموخت-درباره زندگی و ثروت : وقتی دوازده سال داشتم پدرم، پیمانکار ساختمان، در کارگاهش از نردبان سقوط کرد و استخوان‌های هر دو پایش شکست. او هیچ بیمه‌ای نداشت، نه بیمه‌درمانی و نه بیمه‌ای که به خاطر ناتوانی‌اش ماهیانه حقوق بگیرد. به همین دلیل وضعیت مالی‌مان به شدت وخیم شد. من در خانواده‌ای بزرگ و در کنار هفت خواهر و برادرم پرورش یافتم. پیش از زمین‌گیر شدن پدرم اوضاع و احوال‌مان بد نبود. اما یک‌سال پس از آن که او به بستر بیماری افتاد ناچار شدیم خانه‌مان را بفروشیم و به آپارتمانی نقل مکان کنیم. مواد غذایی خانه جیره‌بندی شد و برای گذران زندگی به حمایت و سخاوتمندی اطرافیانمان متکی شدیم. در حالی که خود را در تاریک‌ترین شرایط زندگیم می‌دیدم ناگهان تجربه‌ای بزرگ به سراغم آمد و سبب شد بر توسن امید و رستگاری سوار شوم، از قلمرو ترس، آشفتگی واحساس نا‌ایمنی بگریزم و نهایتاً به چندان موقعیت و شوکتی دست یابم که هیچ‌گاه در حیطه‌ی تصورم نمی‌گنجید و...

پول قدرت فراوان دارد و در این شرایط هرگز عجیب نیست که مردم پول را می پرستند و آن را دوست دارند، اما در مجموع، مردم کاری که باید بکنند، نمی کنند. یعنی استفاده از پول برای بهتر کردن زندگی خود و ایجاد شرایط بهتر در جهان. کتاب حاضر نه تنها درباره کسب ثروت بحث می کند، بلکه به ذهنیت درستی اشاره دارد که باید ملازم تحصیل ثروت باشد. پول باید برای مقاصد شخصی و سود و نفع اجتماعی کنترل گردد. کتاب حاضر اصولی را مطرح می کند که مدیران موفق قرن هاست از آن بهره می برند، اما هرگز این اصول با چنین جامعیتی که در کتاب پیش روی شماست آموزش داده نشده اند.

 کتاب 5 درس میلیونر درباره زندگی و ثروت یکی از موثرترین کتاب هایی است که تاکنون درباره پول نوشته شده است.این کتاب زندگی شما را متحول میکند. با خواندن این کتاب متوجه میشوید که شما هم میتوانید در زندگی به ثروت برسید. بسیاری از مشاوران مالی،صاحب نظران و مشاوران زناشویی بر اعتبار و درستی مطالب مطرح شده در کتاب،مهر تایید زده اند. 

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی