لیست کتاب های مدارس

هنگامی که دانش آموزان به سن ۱۶ سالگی می رسند، ۱۱ سال از عمر خود را که بخش عمده زندگی آنان است، در مدرسه گذرانده اند. آنها باید با هزاران مشکل در رشد، نحوه ایجاد و ادامه ارتباط با دیگران، مطالعه، احترام به مقامات رسمی، سلسله مراتب اجتماعی، توسعه احساسی خود، کنترل زمان، حل تعارض ها و... مواجه شوند. در راس این موارد، ضرورت بلوغ و همراه شدن بر کشف و ظهور تمایلات جنسی دیده می شود. برای بسیاری، این احساس سفری خیالی است که با کشف جهان جدید پایان می پذیرد، ولی برای دیگران این مسیر با خطرهایی همراه می شود که فقط با گوش دلسوز و راهنمایی دلنشین در جهت صحیح، می توان بر آنها غلبه کرد. نگارنده در کتاب حاضر علاوه بر بیان تاریخچه، اهداف و تعریف مشاوره به ذکر مباحث مهمی از جمله نظریه مشاوره راه حل مدار در مدرسه، اهداف و ساختار جلسه مشاوره، مداخلات مشاوره ای با دانش آموزان، مسایل قانونی و رازداری در مشاروه با دانش آموزان، و ارزیابی خدمات مشاوره در مدارس پرداخته است.

پیچیدگی روابط اجتماعی، برخوردها و مشکلات گوناگون ناشی از آن، سلطه ی ماشین بر زندگی ما، محرومیت ها و محدودیت های مختلف که در زندگی انسان های امروزی در موقعیت های خانوادگی، تحصیلی و شغلی به وجود آمده، ظرفیت های انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و به رغم تاکید بر استفاده از تدابیر مختلف، موجب بروز رفتارهایی خاص و استرس زا در افراد می شود. تنوع در شیوه های ابزار و بیان فشار روانی، دلیل فراگیر بودن فشارهای روانی است. یعنی فرد ممکن است جملاتی مثل در رنج هستم، هراس دارم، عصبی ام یا عبارات مشابه دیگر را به کار ببرد که در مجموع، علامت فشارهای روانی هستند. کتاب حاضر به موضوع وجود فشار روانی و نحوه ی برخورد و مدیریت آن در سازمان های آموزشی و به طور خاص در بین مسلمانان و در فرایند تدریس و یادگیری در مدرسه اختصاص یافته است. در این کتاب، مباحث کلی مربوط به فشار روانی در سازمان های آموزشی، تشخیص این فشارها در شخص و مدرسه، بهبود شبکه های ارتباطی در مدارس، مدیریت زمان، جرات طلبی، مدیریت تغییر، مدیریت تعارض، تصمیمات و تفاوت ها، آرام سازی، خود گفت وگوی درونی و عقاید منطقی مطرح و در هر فصل، فعالیت هایی عملی به خواننده پیشنهاد شده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی