لیست کتاب های اطفال

مولف در این مجموعه در ابتدا به آشنایی با مزاج شناسی، تعریف مزاج، مواد غذایی گرم و سرد پرداخته است. سپس به کالبدشناسی رشد کودک، دستگاه های بدن می پردازد. در ادامه نیز علایم بیماری و درمان آن را شرح داده و در پایان بیماری های عفونی، اختلالات عضله، استخوان و مفاصل را بیان نموده است.

برای این که درییابید چه وقت بیماری و یا اشکالی در سلامت کودکتان به وجود آمده، باید بدانید کالبدشناسی (بدن شناسی) و رشد کودک سالم به چه نحوی است. در این کتاب، مسائل مورد نیاز درباره علائم بیماری های کودکان و همچنین راهکارهایی برای رفع آن در چهارده بخش مختلف، ارائه شده است.

نویسنده در مقدمه به مزاج شناسی و تعریف مزاج و عنصر و مواد غذایی سرد و گرم پرداخته است .در بحث بیماری علائم توضیح داده شده و برای آنها درمان به شیوه طب سنتی و اسلامی آورده شده است.

بخش اول: آموزش

بخش دوم: علائم بیماری و درمان آن

بخش سوم: بیماری های عفونی

بخش چهارم: اختلالات عضله , استخوان و مفاصل

بخش پنجم: اختلالات پوستی

بخش ششم: اختلالات خون و دستگاه گردش خون

بخش هفتم: اختلالات دستگاه تنفسی

بخش هشتم: اختلالات گوش و چشم

بخش نهم: اختلالات رفتاری و عاطفی

بخش دهم: اختلالات دهان و دندان

بخش یازدهم: اختلالات دستگاه گوارش

بخش دوازدهم: اختلالات هورمونی

بخش سیزدهم: اختلالات ادراری و تناسلی

بخش چهاردهم: اختلالات ژنتیکی

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی