لیست کتاب های دامپزشکی

سرزمین اسکیموها در قطب شمال است؛ آب گیری مرکزی، که با اقیانوس منجمد شمالی انباشته شده و خشکی آنها را دربرگرفته اند. اسکیموها را از نظر جغرافیایی می توان به پنج گروه تقسیم کرد: لابرادوری ها، گرینلندی ها، اسکیموهای مرکزی، قبایل مکنزی و اسکیموهای آلاسکایی. به هر حال همه اسکیموها به یک تیره تعلق دارند. هر گروه اسکیمو یک نام محلی نیز دارد هم چون: آگلمیوت، تیکرامیوت و اوگالاکمیوت. اسکیموها کوچ نشین هستند. آنها در اقامت گاه کوچک زندگی و در دسته های کوچک حرکت می کنند. یک گروه شکارچی با زنان و کودکان خود معمولا زمستان را در مکانی سپری می کنند که دهکده زمستانی نام دارد. درباره زندگی اسکیموها، نحوه شکار، غذا خوردن، تهیه لباس و... آنها اطلاعات بسیار جالبی وجود دارد. نگارنده در کتاب حاضر، پس از تحقیق درباره اسکیموها، مطالبی را درباره زندگی آنها ارایه کرده است. بر بام دنیا؛ ایگلو؛ زندگی در ایگلو؛ کایاک، اومیاک، سورتمه؛ شکار در خشکی؛ آداب اسکیموها؛ و کشف قطب، عنوان های فصل های کتاب است.

این کتاب عمدتاً از ترجمه‌ی آزاد گلچینی از مطالب کتاب "صدا و هنر پیشه" نوشته‌ی سیسلی بری، معلم پرتجربه‌ی بیان و صدا فراهم آمده است. خانم بری هنگام نوشتن این کتاب مربی "گروه سلطنتی شکسپیر" بوده‏است - چنانکه همگان می‏دانند این گروه یکی از بهترین گروه‌های تأتری و بنظر برخی همانا بهترین گروه تاتری‏ انگلستان است. بسیاری از هنر پیشگان مشهور تأتر و سینما بطور خصوصی نزد خانم بری آموزش دیده‏اند - ازجمله مگی اسمیت، شون کانری، توپول، پیترفنیچ و ترنس استامپ، که تماشاگران ایرانی نیز از طریق سینما -اگر نه با صدایشان، حداقل با چهره‌شان - آشنا هستند. پیتربروک، کارگردان انگلیسی، ضمن چند کلمه‏ای که‏در معرفی و ستایش کتاب بری نوشته، شرح داده است که چرا تمرین‌های مفصل و دقیق برای آزاد کردن امکان‌ها و توانایی‏های صدا ضروری‌اند. وی می‏گوید هدف از تربیت صدا، نه یاد گرفتن نحوه‌ی تولید آن، بلکه آزادکردن آن است. بروک می‏افزاید تمرین‌های خسته کننده و ملال آور برای رسیدن به این مقصود کافی نیستند واهمیت روش خانم بری را در این می‏داند که وی تربیت صدا را فقط در رابطه‏ی متقابل با تجربه‏های عاطفی‏بازیگر مؤثر می‏یابد. و هر گز صدای واژه‏ها را ازمعنای زنده آن‌ها جدا نمی‏کند؛ هم از این رو، در تمرین‌های خود بیشتر از شعر استفاده می‏کند. چرا که شعر بهتر می‏تواند عواطف و احساس‏های عمیق بازیگر را بیدار کند و بکاراندازد.

کتاب پرورش صدا و بیان هنرپیشه/ صدا وسیله‌ای‌ست که شما با آن با دیگران ارتباط برقرار می‌کنید. هر چند که هئیت ظاهری شما _حرکات، لباس، ایماهای غیر ارادی_ نیز خبر از شخصیت شما می‌دهد، لیکن بوسیله‌ی صداست که شما اندیشه‌ها و احساس‌های مشخص و دقیق خود را بیان می‌کنید... .

یکی از راه های رشد خلاقیت و پرورش هوش در کودکان پرداختن به فعالیت هایی هم چون بازی های ویدیویی و رایانه ای استاندارد و تحت کنترل والدین است و چون خود این بازی ها حاصل خلاقیت ذهن آدمی است، باعث تقویت خلاقیت در بازی یکی از راه‌های رشد خلاقیت و هوش کودک است و بازی‌های دیجیتالی نمونه‌ای از بازی‌های امروزی هستند. نویسنده در این کتاب که خلاصه‌ای است از کتاب اصلی، دربارۀ رابطۀ بین بازی‌های ویدیویی و خلاقیت، خلاقیت مضر، رفتارهای ضد اجتماعی، تقلب، حل مسئلۀ خلاق به وسیلۀ تقلب، و نیز مواردی «مثل فرصت‌ها و چالش‌ها در ارزیابی و تأیید خلاقیت بازی، و آموزش خلاقیت آموزگاران طراح بازی‌های یادگیری» نکاتی مطرح می‌کند.کودکان می شود. همچنین جهت استفاده بهینه آنان از این قبیل فعالیت ها و به منظور رشد و پرورش بهتر توانمندی های شناختی هم چون هوش و خلاقیت، بازی های دیجیتالی شناخت محور یکی از مناسب ترین راه ها است. به همین منظور کتاب حاضر به رشته تحریر درآمده است. این کتاب تلخیص و چکیده ای از کتاب «بازی های ویدیویی و خلاقیت» اثر جیمز کافمن و گارو گرین است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی