لیست کتاب های مهندسی هوافضا

کتاب «504 کلمه مطلقا ضروری رشته مکانیک و هوافضا» را «محمد طادی» نوشته است. این کتاب به مانند فرم اصلی کتاب معروف 504 نوشته شده‌است. کتابی که یکی از منابع مهم تقویت واژگان انگلیسی است. کتاب حاضر به مانند کتاب 504 برای زبان عمومی، یکی از جامع‌ترین مراجع زبان تخصصی ارشد و دکتری در رشته‌ی مکانیک و هوافضا محسوب می‌شود. در بخشی از پیشگفتار آمده است: «کتاب پیش روی شما در بخش اول شامل 504 واژه‌ی پرکاربرد انتشارات بارونز است. در بخش دوم 504 واژه از پرکاربردترین و مهم‌ترین واژگان رشته‌ی مکانیک و هوافضا آمده است که نه تنها منبع کارشناسی ارشد و دکتری است، بلکه برای علاقه‌مندان به این رشته‌ها نیز ضروری است. واژگان کتاب با حساسیت و تحت نظر استادان باتجربه از منابع رسمی و غیررسمی و با دقت نظر و وسواس علمی انتخاب شده است. در این کتاب معانی واژه‌ها متناسب با رشته مکانیک و هوافضا نوشته شده است. تلفظ آمریکایی و انگلیسی واژه‌ها نیز در آن گنجانده شده تا دانشجو تفاوت بین این دو نوع تلفظ را بداند. برای هر واژه یک مثال و معنی آن در نظر گرفته شده است. بسیار تلاش شده که مثال‌ها کوتاه و ساده باشند تا دانشجوی مبتدی هم بتواند آن‌ها را ترجمه کند.»

معرفی کتاب:  کتاب حاضر در 6 بخش: “اکتشاف فضا، “اخترشناسی، “کیهان، “ستاره ها و کهکشان ها، “منظومه ی شمسی و “صورت های فلکی به کاوش در جهان و ماورای زمین پرداخته و شامل مطالب و تصاویر جذاب و سودمند است.

گزیده ای ازکتاب: بسیاری از نقاط نورانی در آسمان ستاره هستند. نورهای چشمک زن و متحرک ممکن است ماهواره باشند.

روشن ترین ستاره ها در آسمان شب در واقع اصلا ستاره نیستند، بلکه ممکن است سیاره های مشتری، زهره و یا مریخ باشند.

با چشم غیر مسلح می توان حدود 2000 ستاره را دید.

نوار کم نوری که در میانه ی آسمان از سویی به سوی دیگر کشیده شده نیمرخی از کهکشان ما یعنی راه شیری می باشد.

الگوی قرارگیری ستارگان در آسمان ثابت است، اما به دلیل گردش زمین به دور خود، این الگو در طول شب متغیر به نظر می رسد.

تقریبا 23 ساعت و 56 دقیقه طول می کشد تا الگوی قرار گیری ستارگان به جایگاه خود در آسمان بازگردد.

وقتی زمین به دور خورشید می گردد، چشم انداز ما از ستاره ها و الگوی قرارگیری آن ها در هر شب متفاوت خواهد بود.

در نیمکره ی شمالی و جنوبی الگوهای متفاوت ستارگان دیده می شوند.

 

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی