لیست کتاب های مهندسی محیط زیست

معرفی کتاب: این کتاب برای همه کسانی نگارش شده که در محیطی مشغول به کار هستند و ناگزیر تحت تاثیر فشارها و استرس های ناشی از شغلشان قرار می گیرند؛ “آرامش در محیط کار” کمک می کند تا علی رغم وجود مشکلات و اضطراب ناشی از کار، در مقابل آن ایستادگی کنیم و شرایط را به حالتی بهتر ارتقا بخشیم. با کمک اثر پیش رو چگونگی برخورد با اطرافیانمان را درمی یابیم، برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی آماده می شویم، شیوه رفتار در شرایط گوناگون را می آموزیم و…

گزیده ای ازکتاب:  برای اینکه یاد بگیریم چگونه با احساس ترس خود برخورد کنیم، می توانیم هروقت دل شوره داشتیم یا دچار تپش قلب شدیم، این پرسش ها را از خودمان بپرسیم: «از چه چیز می ترسم؟»، «در بدترین حالت، چه بلایی ممکن است سرم بیاید؟»، «چقدر احتمال دارد که این اتفاق بیفتد؟»، «اگر این اتفاق بیفتد، چه راه حل ها و راه فرارهایی دارم؟» از سوی دیگر، به یاد داشته باشید که دشمن اصلی مدیریت ترس، اجتناب و عدم رویارویی با مسئله است (به بیان دقیق تر، اجتناب کردن و فرار از مواجه شدن و فکر کردن). برای کاهش ترس خود باید به تدریج شهامت مقابله با آن را به کمک تمرین های بیشتر و بیشتر پیدا کنیم. علاوه بر آن، نباید از درخواست کمک نیز خودداری کنید، حالا هر کمکی که می خواهد باشد، چه درخواست اطلاعات و حمایت و چه درخواست دل داری و اطمینان خاطر. مثلا اگر من می ترسم که در پست جدید کاری ام، مثل سابق خوب عمل نکنم، در این صورت می توانم از همکاران جدیدم راهنمایی بخواهم تا روش های پیشرفت را یاد بگیرم. علاوه بر این، می توانم مطالعه کنم یا از آنها بخواهم به من آموزش دهند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی