لیست کتاب های مهندسی عمران

داستان این کتاب یک داستان مهیج است که به ابعاد روان شناختی شخصیت ها توجه ویژه ای دارد. این داستان حول چند شخصیت محدود و ماجرای بین آن ها نمی گذرد بلکه نویسنده این بار کل مردم یک شهر را هدف قرار داده است و به جای سه راوی، دست کم با یازده راوی مختلف روبه رو خواهیم شد، برخی به شیوه اول شخص و برخی به شیوه سوم شخص. شهر موردنظر «بکفورد» در حومه «نیوکسل» است که در آن رودخانه ای در جریان است آب این رودخانه قرن هاست که پذیرای پیکر زنانی است که تصمیم به غرق شدن گرفته اند و یا افرادی دیگر برای خلاص شدن از شر آن ها تصمیم گرفته اند آن ها را غرق کنند. ساکنین شهر به این موضوع بی توجه هستند و کسی دوست ندارد به این موضوع فکر کند که آن ها هر روز آبی را می نوشند که آلوده به خون و شیره ی وجود زنانی بدبخت است. کتاب با غرق شدن «نل ابوت» آغاز می شود، دختر نوجوان او معتقد است مرگ او خودکشی بوده است اما خواهر «نل به «بکفورد» بازمی گردد و به دنبال سرنخ هایی برای مرگ او می گردد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی