لیست کتاب های مهندسی معدن

معرفی کتاب: نویسنده ی کتاب اثربخش و شگفت آور پیش رو با ترکیب کوچینگ، تکنیک EFT و ناخودآگاه با یکدیگر، چگونگی رهایی از خاطرات بد، اضطراب، استرس و کلیه ی احساسات ناخوشایند را آموزش می دهد. کوچینگ گفتگویی آگاهانه برای سوق دادن افراد به موفقیت در کار و زندگی است و تکنیک EFT نیز ترکیبی از روانکاوی و طب سوزنی است.

گزیده ه ای ازکتاب: در تضاد منطق و احساس هم همیشه احساس غالب است. برای موفق شدن باید جلوی تعارض دو ضمیر را بگیریم. هرچه ناخودآگاه و خودآگاه بیشتر با هم تضاد داشته باشند، کار ما برای موفق شدن سخت تر می شود و هرچه این دو به هم نزدیک تر شوند بسیار سریع تر به خواسته های خود می رسیم. از آنجا که تصمیم های ما ابتدا احساسی است و سپس منطقی می شود، مرکز تصمیم گیری در ناخودآگاه است. ما ابتدا تصمیمات را با استفاده از احساسات خود می گیریم، سپس خیلی سریع آن را با فاکتورهای منطقی هماهنگ می کنیم.

در این کتاب یاد می گیرید با کمک کوچینگ و تکنیک EFT، ضمیر ناخودآگاه را برای موفقیت برنامه ریزی کنید.
بهترین روش برای تحول فردی ترکیب کوچینگ، EFT و ناخودآگاه است.
این کتاب برای شماست:
چرا با این همه زحمت و مطالعه نتایج دلخواهم را نمی گیرم؟
اگر در کشور و خانواده دیگری بودم، چه زندگی ای داشتم؟
چرا تا کمی پیشرفت می کنم، با بدهی بالا می آورم یا روابطم خراب می شوند؟
EFT: ترکیب روانکاوی و طب سوزنی است. در ای اف تی هر مشکلی نوعی احساس حل نشده است که باعث اختلال در سیستم انرژی می شود.
با سر انگشتان ضربه هایی روی نقاط خاصی می زنیم و جملاتی را می گوییم. این ضربه ها مسیر انرژی را تحریک می کنند و آن اختلال برای همیشه از بین می رود.
ناخودآگاه: باورها احساسها عادتها = الگوها. الگوها هستند که نتایج ما را مشخص می کنند.
الگوهای ما قبل از 10 سالگی شکل می گیرند.
شنیده اید که: باورهایتان را عوض کنید تا زندگیتان عوض شود، اما به شما نگفته اند که باورها را چگونه تغییر دهیم؟
نگفته اند که: باورها با ذهن خودآگاه قابل تغییر نیستند بلکه ریشه-درناخودآگاه دارند پس ابزاری برای رسوخ به ناخودآگاه نیاز دارید.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی