لیست کتاب های ریاضی و آمار

بررسی تحولات صورت گرفته در مورد پیروان ادیان مختلف از سال ۱۹۷۰ میلادی تا عصر کنونی و پشم انداز آن تا سال ۲۰۵۰ میلادی است. در این کتاب با استفاده از آمارهای ارایه شده در مورد تعداد پیروان ادیان مختلف در مقیاس جهانی، به بحث در مورد روند تغییر در این آمار و گرایش و جدا شدن افراد از دینی خاصی و انتخاب دینی دیگر پرداخته شده و آمار پیروان ادیان در کشورهای مختلف جهان از سال ۱۹۷۰ میلادی و روند تحولات صورت گرفته در آن ها از لحاظ تعداد تا سال ۲۰۵۰ میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نویسنده به تفکیک کشورهای مختلف دنیا به بیان تعداد پیروان ادیانی مانند اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم و سایر ادیان در فاصله زمانی تاریخ مذکور پرداخته و بر اساس جدول ها و نمودارهایی فراز و نشیب های صورت گرفته در تعداد این قبیل از پیروان را مورد تحلیل آماری قرار داده است. وی درصد افزایش یا کاهش تعداد پیروان ادیان را در ۲۲۰ کشور جهان بررسی نموده و علل این افزایش یا کاهش تعداد را نیز بیان کرده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی