لیست کتاب های صنایع دستی

همه ما پوستر را می شناسیم، اما درباره ویژگی های این هنر پرتنوع اطلاع دقیقی نداریم. حتی در میان هنرشناسان متخصص نیز، درباره اصطلاحات و طبقه بندی پوستر، معیارهای تعیین کننده ارزش ها و نقایص آن و مفهوم و اهمیت سنت و نورپردازی در آن اختلاف نظر وجود دارد. این هنر، یکی از متنوع ترین انواع هنرهای تجسمی است که در خدمت فعالیت های تبلیغاتی، سیاسی یا آگهی های آموزشی و اطلاعاتی به کار گرفته می شود. کتاب حاضر، جلد هشتم از مجموعه ده جلدی مکتب هنرهای تجسمی است. نویسنده کتاب ضمن تقسیم بندی انواع پوستر بر حسب موارد استفاده، ویژگی های پوستر و خلاقیت طراح آن را شرح می دهد. سپس به بررسی ابزارها و روش های بیانی هنر می پردازد. حروف چاپی، طبقه بندی آنها و مواد لازم برای شعارنویسی، تزیینات داخلی کلوپ و ویترین، نحوه اجرای طرح و تزیین هنری ویترین از جمله مباحث کتاب است. برخی از عنوان های مطالب کتاب عبارت اند از: درباره هنر پوستر (پلاکارد)؛ درباره کیفیت و سطح هنر پوستر؛ پوستر سیاه قلم؛ پوستر آماتور؛ کار بر روی پلاکارت؛ چند توصیه عملی؛ حروف چاپی؛ مواد؛ شعارنویسی؛ و روزنامه دیواری.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی