لیست کتاب های صنایع دستی

آقای بلدور همسایه و دوست بابای نیکولا است. آنها همیشه با هم شوخی و مسخره بازی می کنند، اما این بار عصبانی می شوند و مدتی با هم قهر می کنند. آخرین قهر آنها به این علت بود که بابای نیکولا قوطی خالی نخودسبز را محض شوخی به حیاط آقای بلدور پرت کرده بود، آقای بلدور با گفتن این که حیاطش آشغالدانی نیست چند هفته با هم قهر کردند. در موقع قهر آقایان، خانم های آنها دست به کار می شوند و اسباب آشتی کنان را مهیا می کنند. آقا و خانم بلدور برای صرف قهوه به خانه آنها می آیند و برای آشتی کنان یک جعبه شکلات می آورند، اما جعبه شکلات اسباب دعوای خانودگی پدر و مادر و نیکولا می شود که بابای نیکولا جعبه شکلات را برای پایان دادن جرو بحث به حیاط آقای بلدور پرت می کند. اوضاع خانوادگی نیکولا بهتر می شود و این در حالیست که آقای بلدور و بابای نیکولا دوباره با هم قهر می کنند. در این مجموعه داستان هایی به نام های شورش، دندانپزشک پازل، حوض، گاوبازی و... نیز می خوانیم.

همه ما پوستر را می شناسیم، اما درباره ویژگی های این هنر پرتنوع اطلاع دقیقی نداریم. حتی در میان هنرشناسان متخصص نیز، درباره اصطلاحات و طبقه بندی پوستر، معیارهای تعیین کننده ارزش ها و نقایص آن و مفهوم و اهمیت سنت و نورپردازی در آن اختلاف نظر وجود دارد. این هنر، یکی از متنوع ترین انواع هنرهای تجسمی است که در خدمت فعالیت های تبلیغاتی، سیاسی یا آگهی های آموزشی و اطلاعاتی به کار گرفته می شود. کتاب حاضر، جلد هشتم از مجموعه ده جلدی مکتب هنرهای تجسمی است. نویسنده کتاب ضمن تقسیم بندی انواع پوستر بر حسب موارد استفاده، ویژگی های پوستر و خلاقیت طراح آن را شرح می دهد. سپس به بررسی ابزارها و روش های بیانی هنر می پردازد. حروف چاپی، طبقه بندی آنها و مواد لازم برای شعارنویسی، تزیینات داخلی کلوپ و ویترین، نحوه اجرای طرح و تزیین هنری ویترین از جمله مباحث کتاب است. برخی از عنوان های مطالب کتاب عبارت اند از: درباره هنر پوستر (پلاکارد)؛ درباره کیفیت و سطح هنر پوستر؛ پوستر سیاه قلم؛ پوستر آماتور؛ کار بر روی پلاکارت؛ چند توصیه عملی؛ حروف چاپی؛ مواد؛ شعارنویسی؛ و روزنامه دیواری.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی