لیست کتاب های ادیان

تاریخ جامع ادیان تالیف جان ناس در 573 صفحه با ترجمه علی اصغر حکمت در نوع خود کتاب منحصر به فردی است که در زمینة تاریخ جمیع ادیان، در دسترس دین پژوهان ودانشجویان فارسی زبان قرار دارد.
در ویراسته حاضر، کاستی های چاپ های نخست فارسی برطرف شده و با افزودن بخش های ترجمه نشده و نمایه ای به کتاب، موجبات مزید استفاده از آن فراهم آمده است.

این کتاب دارای چهار بخش است:

بخش نخست: ادیان ابتدایی وگذشته.
نویسنده دراین بخش، جایگاه دین در دوره های پیش از تاریخ وفرهنگ های ابتدایی ونیز ادیان اقوام پیشین را بررسی کرده و در کنار این موضوع، دوازده ویژگی مشترک ادیان ابتدایی را که برخی از این ویژگی ها به گونه ای در ادیان بزرگ امروزی نیز وجود دارند، بررسی کرده است.
بخش دوم: مذاهب هند.
در این بخش، به پیشینه تاریخی ، مناسک، فرقه ها وتحولات ادیانی پرداخته است که خاستگاه آنها شبه جزیره هند می باشد؛ دین هایی چون هندوئیسم، جینیزم، بودیسم وآیین سیک.

بخش سوم: در باره ادیان خاور دور است که مباحث آن به دینهای چینیان مانند مذهب تائو،کنفوسیوس و شینتو اختصاص دارد.

بخش چهارم: ادیان خاور نزدیک.
چهار دینی که ظهور آنها در منطقه خاور نزدیک ( ایران، جزیرة العرب،منطقه عمومی بیت المقدس وشام و مصر قدیم ) بوده ، در این بخش آمده اند. کیش زردشتی، مذهب یهود، آیین مسیحیت و دین اسلام، موضوع این بخش می باشد.

این کتاب بررسی جامعی است از مسائل عمده‌ رابطه علم و دین بویژه آنچه در زمانه معاصر پدیده آمده است.
ایان باربور با آنکه موضوعات علمی و دینی را متفاوت می‌ داند معتقد است که نقاط اتفاق و اشتراک بسیار بین این دو در روش و نگرش وجود دارد و در هر دو حوزه عینیت محض ممکن نیست و تأثیر آگاهی انسان در هر دو آنها ناگزیر است. به عبارت دیگر وی علم و دین را دو زبان مکمل می ‌داند نه متعارض.
باربور در این کتاب جهان ‌بینی یکپارچه ‌ای را ارائه کرده است که در آن نظم و نظام طبیعت را در چار چوب آرای کلامی متأخذ از تعبیر و تفسیر وحی تاریخی و احکام دینی بررسی کرده است. علاوه بر این نویسنده واکنشهای قدیم و جدید تعارض علم در برابر اندیشه دینی(مسیحی) را تحلیل کرده است.

کتاب "علم و دین" از 13 بخش تشکیل شده است که عبارتند از: دین و تاریخ علم، فیزیک و متافیزیک در قرن هفدهم، خداوند و طبیعت در قرن هجدهم، زیست شناسی و الهیات در قرن نوزدهم، علم و دین در قرن بیستم، روشهای علم، از علوم تا علوم انسانی، روشهای دین، زبانهای علم و دین، فیزیک و عدم تعین، زندگی و ذهن، تکامل و آفرینش، خداوند و طبیعت.

این نوشتار به نقد و بررسی کتاب «علم و دین» نوشته آقای «ایان باربور» استاد چینی الاصل آمریکایی، ترجمه آقای «بهاء الدین خرمشاهی»، می‏پردازد که نخست بار در سال 1362ش توسط مرکز نشر دانشگاهی در تهران منتشر شده است.

کتاب مورد بحث در موضوع خود، یعنی فلسفه دین و کلام جدید کتابی سودمند و پرمحتوا است و از نکات مثبت بسیاری برخوردار است در خلال بحث به این نکات خواهیم پرداخت مثلاً از متانت و اعتدال نویسنده و علم زده نبودن او می‏توان یاد کرد.

امّا نکات منفی و نادرست این کتاب نیز اندک نیستند که ضمن چند بند به بررسی آنها می‏پردازیم:

1. دیدگاه‏های «باربور» در موضوعات عقل، شناخت و ماهیت علم: با این که ایشان نکات بدیع و با ارزشی در باب ماهیت علم تجربی و محدودیت‏های آن مطرح کرده ولی در عین حال در خصوص حقیقت عقل و عقلانیت و مسأله شناخت دچار لغزش‏های نابخشودنی شده است. بدین شرح:

1/1. نگاه نادرست به ماهیت عقل: باربور هنگام پرداختن به دیدگاه حس گرایانه هیوم در مقابل مذهب اصالت عقل و ایده آلیسم نسبی کانت گفته است: دین مبتنی بر برهان عقلی نیست بلکه متکی به وحی واقعی و تاریخی و تجربه اخلاقی و دینی است. نیز بر اثر انتقادهای هیوم و ابراز شک نسبت به توانایی عقل اثر این قبیل بحث‏ها کاهش یافت.(1)

وی در جای دیگر عقلانیت را با دلیل تراشی و توجیه‏گری یکی دانسته طبق سنت اهل کتاب ره یافتگی و روشن‏بینی چیزی فراتر از احتجاجات فلسفی شمرده است.(2)

در این مورد توجه به چند نکته لازم است:

اوّلاً: به طور مستند، روشن خواهد شد، کتاب مقدس ایمان را عقلانی و استدلالی می‏داند و ادعای غیر مستند نویسنده در این مورد قابل قبول نیست.

ثانیاً: باربور در مواردی بر خلاف این اظهارات خود گفته است: ایمان جنبه تعبدی ندارد. وی صریحاً گفته: ایمان دینی فحواهای معرفتی نیز دارد، زیرا جهان‏بینی به انسان می‏دهد. یا این که: صدق و کذب در عقاید دینی راه دارد و این‏طور نیست که تنها مفید شمرده شوند و احکام آنها در باب حقیقت، کلی و جامع است.(3)

همین طور او گفته: ایمان از دیدگاه اهل کتاب تعبد به اصول نیست بلکه رهیافتی حاکی از وثوق و اعتماد و تعهد قلبی است. ایمان به خدا مثل ایمان به یک دوست، پزشک محرم یا اعتماد شوهر به همسرش است. هیچ یک از اینها ایمان کورکورانه نیست.(4)

او در جای دیگر گوید: تحقیق پذیری در حوزه دین به کلی منتفی نیست، گرچه روایت‏های اولیه‏اش ناپذیرفتنی است.(5) او می‏گوید: عقاید دینی صرفاً موضوع احساسات نیست چه دلایلی له یا علیه آنها می‏توان اقامه کرد.(6) وی افزوده است: به نظر ما دیدگاه گروهی مستحکم‏تر است که به جای تحقیق پذیری علی الاصول، تحقق وعده الهی در همین جهان را مطرح کرده و عقاید دینی را معروض یک آزمون عملی و نظری دانسته است.(7)

موضوع این کتاب، بررسی جنبه های مذهبی اقتصاد و تبیین رابطه میان دین و علم اقتصاد است. کتاب حاضر، مجموعه ای از ترجمه هشت مقاله از صاحب نظران در زمینه دین و اقتصاد است که با هدف بسط و توسعه تحقیقات نظری و مبنایی در حوزه مطالعات دین و اقتصاد گردآوری شده است. کاربردهای اثر حاضر را می توان در استفاده از روش شناسی مقالات و تحقیقات خارجی در ورود دین به اقتصاد، ایجاد پیش زمینه ای برای پژوهش های اقتصاد اسلامی و روشن کردن افق های جدید و آگاهی از مرز دانش دین و اقتصاد به عنوان محرّکی برای سایر تحقیقات در زمینه اقتصاد اسلامی، خلاصه کرد. عناوین مقاله های مندرج در کتاب، عبارتند از: مقدّمه ای بر اقتصاد دین/ لورنس و یاناکن؛ دین و اقتصاد/ مک کلری و رابرت جی. نبرو؛ برابری و تعادل: رابطه بین الهیات و علم اقتصاد؛ اقتصاد مسیحی/ فرانسیس و هرلینگ؛ علم اقتصاد الهی/ پل اسلینگتون؛ سرمایه معنوی: مقدمه و مرور ادبیات/ لرنس ر. یاناکن و جاناتان کلیک؛ دین و رشد اقتصادی در بین کشورها/ رابرت ج. بارد و راچل م. مک. کلیری و مبانی نهان طبیعی و الهی در تالیفات «آدام اسمیت»/ جیمز آلوی.

پژوهشی تحلیلی در تاریخ امامت و تاریخ اندیشه سیاسی شیعه است. این مطالب در ۷ فصل برای تدریس در دانشگاهها تهیه شده است. ابتدا منابع و متون تاریخنگاری شامل منابع اخبار، کتب رجال، کتب تاریخ عمومی، منابع جغرافیایی و متون کلامی تحلیل و ارزیابی شده سپس شیون و مراتب امامت تبیین شده است. مرجعیت دینی، رهبری سیاسی، ولایت از شیون اساسی امام محسوب می‏شود. نظریه‏های خلافت، دلایل قرآنی و حدیثی امامت حضرت علی (ع)، حکومت حضرت علی، عصر امام حسن (ع)، قیام امام حسین (ع)، عصر تکون و ساماندهی شیعه، عصر جدید در حیات شیعه عناوین اصلی کتاب را تشکیل می‏دهد. این کتاب به منظور معرفی زندگی، اندیشه ها و فعالیت های امام شیعه نوشته شده است. فصل های اول و دوم کتاب، به مباحثی در زمینه مبانی و کلیات مانند (تاریخ امامت، امامت و ولایت در مکتب تشیع و شئون و مراتب امامت) اختصاص دارد. فصل های سوم تا هفتم کتاب به تاریخ امامت امامان شیعه (از مام علی تا امام عصر و دوران غیبت صغری) می پردازد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی