لیست کتاب های ادیان

معرفی کتاب: در مجموعه حاضر به بررسی دین هخامنشیان، اداب و رسوم، القاب، قربانی ها، گل نبشته های تخت جمشید و… پرداخته شده، اصالت آئین زرتشت مورد بحث واقع شده، اعمال و آئین ها، پرستشگاه ها، نمادها، اسطوره ها و دیگر مسائل مربوط به این آئین روشن گردیده و دین و سیاست در دوران تاریخی حکومت کوروش تا خشایار شاه مورد بررسی قرار گرفته است.

گزیده ای ازکتاب: خدای دادگر زرتشت در قیاس با خدایان سنتی ایران کهن، گامی بلند به پیش بود. در گذشته، خدایان ضمن آن که قهار و خودکامه و مستبد بودند، اما از چاپلوسی و دریافت قربانی و هدایا خوششان می آمد و دلشان نرم می شد. ولی با اهورامزدا- یعنی خدای هستی بخش و دانا- قانون [یا «داد»] جای هوس خدایان را گرفت. و بنابراین، ضرورت پیکار با بدکاران و پلیدان یک قاعده اخلاقی مثبت است. وانگهی، زرتشت گاه، گویی خود از سخت گیری قانون به هراس می افتد و به پرهیزکاری خود شک می کند و داوری درباره آن را به شفقت خداوند وامی گذارد؛ و به دینداران وعده می دهد که در «روز داوری» از آنان نزد خداوند شفاعت و میانجی گری کند.

جلد پنجم از مجموعه «تاریخ فلسفه اسلامی» حاصل تلاش بسیاری از نویسندگان است. علاوه بر بحث از تک تک فیلسوفان برجسته اسلامی، از مفاهیم و اصطلاحات کلیدی این فلسفه و نیز از زمینه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی آن سخن رفته است. در این مجلد که آخرین بخش مجموعه تاریخ فلسفه اسلامی است به سه موضوع عمده پرداخته شده است: تاثیرات فلسفه اسلامی بر فلسفه غرب در روند تاریخی آن؛ شان و وضعیت فلسفه اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی نظیر ایران، مصر، هند، پاکستان، جهان عرب و آسیای جنوب شرقی؛ و تفاسیر و تحقیقات جدید غربی در باب فلسفه اسلامی.

نخستین جلد از مجموعه حاضر حاوی مباحثی است در باب تاریخ فلسفه اسلامی از آغاز که در دو بخش اصلی "زمینه دینی، عقلانی و فرهنگی" و "نخستین فیلسوفان اسلامی مشرق زمین" تدوین شده است. عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: "معنا و مفهوم فلسفه در اسلام"، "قرآن و حدیث به عنوان سرچشمه و منبع الهام فلسفه اسلامی"، "پیشینه یونانی و سریانی"، "پیشینه هندی و ایرانی"، "کلام قدیم"، "انتقال فلسفه یونانی به عالم اسلامی"، "کلام سنی و منازعات الهیانی"، "اندیشه فلسفی و کلامی شیعه دوازده امامی"، "فلسفه اسلامی"، "انسان مداری اسلامی در قرن چهارم/ دهم"، "کندی"، "فارابی"، "محمد زکریای رازی"، "عامری"، "برادران پاکی و صفا (اخوان الصفا)"، "ابن سینا"، "حکمت مشرقی ابن سینا"، "ابن مسکویه" و "غزالی".

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی