لیست کتاب های علوم قرآن و حدیث

در این جلد از داریره المعارف قرآن کریم با هدف دست‎یابی آسان به اطلاعات قرآنی، حدود صد مدخل و مقاله پژوهشی در باره موضوعات و مفاهیم مرتبط با علوم و معارف قرآنی با تکیه بر منابع کهن و معاصر نگارش یافته است. مداخل بر اساس قواعد دانشنامه‎نویسی به صورت الفبایی تنظیم شده و منابع مورد استناد در پانوشت صفحات به اختصار ودر پایان با ذکر مشخصات کامل، ثبت گردیده است.مفاهیم این جلد برخی از مداخل حرف خ و حرف ب ،از مدخل خاورشناسان و قرآن تا مدخل درنده را پوشش داده و گرچه پاره ای از مداخل ارجاعی است اما عمده آنها مدخل اصلی بوده وبه شکل بنیادی تحقیق و نگارش یافته اند. مدخل خاورشناسان از مهمترین مقالات این اثر، حاوی گزارشی تحلیلی از سه دوره مطالعات قرآنی محققان غربی است. نویسنده، ضمن تبیین روش تحقیق و منابع نگارش یافته از سوی خاورشناسان، تفاوت‎های آنها در مطالعات قرآنی را توضیح داده است. ازاطلاعات این مقاله به دست می آید که از لحاظ مضمونی، بیشرین توجه خاورشناسان در نخستین آشنایی‎ها، به ترجمه قرآن و سپس به تاریخ قرآن و در دوره معاصر به تفسیر قرآن بوده است. برخی از دیگر مداخل مهم این جلد عبارتند از: خدیجه بنت خویلد، خشوع، خلقت، خمس، خواب، خواتم سُوَر،خواص قرآن، خیر و شر، دابه الارض، داود(ع)، دحوالارض، دختر.

در کتاب حاضر می توان مطالبی پیرامون وحی در لغت، سابقه وحی، وحی در قرآن، شهادت قرآن بر وحی محمدی (2)، سنت و حدیث، حدیث قدسی، چگونگی وحی در قرآن از قول پیامبر و از روایت شاهدان، نام های قرآن، آغاز وحی، چگونگی وحی، در مدار وحی، نزول قرآن و... اطلاعات مهم و تازه ای به دست آورد. این کتاب به مسائل مربوط به قرآن می پردازد و تاریخ آن به زبان فارسی است. نثر این کتاب ساده و امروزی است و نویسنده از منابع اهل سنت و شیعه و منابع غربی نیز استفاده کرده است. تاریخ قرآن رامیار، اولین کتاب فارسی در موضوع خود است و در میان کتابهای تاریخ قرآن نوشته دانشمندان مسلمان، جایگاه ممتازی دارد. این کتاب برگزیده دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.رامیار فارغ التحصیل دانشگاه ادینبورو است که دو خاورشناس مشهور آن، ریچارد بل و مونتگمری وات در آن دانشگاه سالها تدریس کرده و هر دو دارای اثر در تاریخ قرآن هستند. رامیار در طول نزدیک به دو دهه در تاریخ قرآن خود بازنگری نمود و آن را با حجمی بیش از دو برابر حجم اول در 1362 شمسی انتشار داد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی