لیست کتاب های ارتباطات و رسانه

کتاب «رسانه، نژاد و بازنمایی: عرب‌ها و مسلمانان در رسانه‌ها پس از یازدهم سپتامبر» مشارکتی مهم در حوزه مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای است. درست است که کتاب به موضوع آشنای نژادپرستی امریکایی می‌پردازد، با مسئله بغرنج تازه‌ای نیز درگیر می‌شود که عبارت است از: تداوم این نژادپرستی در دنیایی چندفرهنگی که خود را فارغ شده از مسائل نژادی می‌داند. اوِلین السلطانی نشان می‌دهد چگونه می‌توان به طرز موفقیت‌آمیزی به نقد مسائلی پرداخت که در گفتمانْ درونی شده‌اند. به‌علاوه او، ضمن استفاده از نظریات نظریه‌پردازان مطرحی چون جورجوآگامبن و جسبیرپوار، امکانات نظری تازه‌ای را عرضه می‌کند که می‌توانند در نظریه‌پردازی‌های آتی استفاده شوند. کتاب، به طور کلی، شیوه‌های جدید برای نظریه‌پردازی پیرامون رابطه‌ی میان لیبرالیسم، فرهنگ و قدرت دولت عرضه می‌کند و نقدی قدرتمند و به لحاظ سیاسی ضروری از منطق گفتمانیِ امروزِ ایالات متحده به دست می‌دهد.

کتاب حاضر، به موضوع تغییر ماهیتِ جنگ ها و مداخله انسان دوستانه در عصر پس از جنگ سرد پرداخته است. اصلی ترین سوال مطرح شده در این کتاب آن است که «چرا امروزه عملیات های نظامی به شکل نمایش های رسانه ای انجام می گیرند و ارزش تبلیغاتی آن ها مهم تر از منافع استراتژیک شان است.» نویسنده در راستای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بررسی مداخله انسان دوستانه دهه ۱۹۹۰م و جنگ علیه تروریسم، به دلایل افزایش حساسیت های پست مدرن نسبت به سیاست های داخلی و بین المللی می پردازد. همچنین وی تهاجم غرب به عراق را در سال ۲۰۰۳ به عنوان شکستی ایدیولوژیک مورد ارزیابی قرار می دهد و به دنبال آن با واکاوی جنگ های فرهنگی پس از جنگ ویتنام، ضمن طرح این بحث که نخبگان نظامی، یک لحظه پست مدرن را تجربه کردند، عواقب این بن بست را بر زندگی سیاسی معاصر شرح می دهد. در پایان وی با طرح تغییرات به وجود آمده در نظریه های روابط بین الملل از زمان اتمام جنگ سرد، پدیده ای را مورد بررسی قرار می دهد که از آن به «اصول اخلاقی دگرراهبر» سیاست خارجی غرب یاد می شود. همچنین در این مقال این موضوع که پست مدرنیسم تا چه حدّی به جای تفسیر، نمایانگر چالش های جامعه معاصر است، به بحث گذارده شده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی