لیست کتاب های ارتباطات و رسانه

کتاب حاضر را می توان مجموعه ای از تلخ و شیرین های عرصه مطبوعات و رسانه ها و ارتباطات نظری به حساب آورد، که با بهره گیری از نثری خواندنی، به بررسی برخی نظریه های ارتباط جمعی و فنون و تاکتیک های رسانه ای در فضای امروز ایران پرداخته است. این کتاب دارای هفت فصل است که حوزه های «ارتباطات»، «روزنامه نگاری»، «فضای مجازی»، «روزنامه نگاری»، «تبلیغات»، «رسانه» و «یادداشت های پراکنده» را شامل می شود. در این نوشتار دغدغه و دل نگرانی هایی نسبت به وضعیت رسانه ای امروز ایران مطرح شده است. در بخش دیگر، پرسش هایی مرتبط با آن چه در فضای رسانه ای کشورمان در جریان است، مطرح می شود. بخش دیگری از یادداشت ها نیز به ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع دغدغه های یادشده می پردازد. در این کتاب با ذکر نمونه هایی از رویدادهای خبری چند سال اخیر، فنون و تاکتیک های خبری قابل کاربرد در این رویدادها و چگونگی ارتباط یافتن این واقعیت های خبری با نظریه های ارتباطی بررسی شده و مواردی که نظریه ها در میدان عمل به کارآمده اند، برای مخاطب بازشناسی شده است.

کتاب حاضر، گزیده ای از مقالاتی است که در نشریات ویژه چند دوره از جشنواره های رادیو به چاپ رسیده است. در این نوشته ها با فضای ورود رادیو به کشورمان تا شرایط رسانه ای حاضر و آینده مورد پیش بینی برای رادیو، از نگاه چند تن از اهالی رادیو آشنا می شویم. کتاب در سه بخش به رشته تحریر درآمده است و هر فصل قصد دارد رادیو و جایگاه آن را هر چه بیشتر به مخاطب بشناساند و با زبانی ساده و روان نگاهی به کارکردهای رادیو، آن را از زوایای مختلف مورد ارزیابی و نقد قرار دهد. فصل اول کتاب با عنوان رادیو در ایران پنج مقاله مهم: هفتادسال پیش، ناگهان ظهور رادیو، مشدی گلین خانم بانوی قصه ایرانی در رادیو، یک رادیو برای یک آبادی، یادی از پرآوازه ترین خطیب رادیو و رادیو نگاه سنتی و اقتضایات زمانه را بیان کرده است. فصل دوم با عنوان رادیو و مخاطب به این پرسش پاسخ می دهد که چرا مردم رادیو گوش می دهند و فصل پایانی ظرفیت های رادیو را از نظر صاحب نظران مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

کتاب «رسانه، نژاد و بازنمایی: عرب‌ها و مسلمانان در رسانه‌ها پس از یازدهم سپتامبر» مشارکتی مهم در حوزه مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای است. درست است که کتاب به موضوع آشنای نژادپرستی امریکایی می‌پردازد، با مسئله بغرنج تازه‌ای نیز درگیر می‌شود که عبارت است از: تداوم این نژادپرستی در دنیایی چندفرهنگی که خود را فارغ شده از مسائل نژادی می‌داند. اوِلین السلطانی نشان می‌دهد چگونه می‌توان به طرز موفقیت‌آمیزی به نقد مسائلی پرداخت که در گفتمانْ درونی شده‌اند. به‌علاوه او، ضمن استفاده از نظریات نظریه‌پردازان مطرحی چون جورجوآگامبن و جسبیرپوار، امکانات نظری تازه‌ای را عرضه می‌کند که می‌توانند در نظریه‌پردازی‌های آتی استفاده شوند. کتاب، به طور کلی، شیوه‌های جدید برای نظریه‌پردازی پیرامون رابطه‌ی میان لیبرالیسم، فرهنگ و قدرت دولت عرضه می‌کند و نقدی قدرتمند و به لحاظ سیاسی ضروری از منطق گفتمانیِ امروزِ ایالات متحده به دست می‌دهد.

کتاب حاضر، به موضوع تغییر ماهیتِ جنگ ها و مداخله انسان دوستانه در عصر پس از جنگ سرد پرداخته است. اصلی ترین سوال مطرح شده در این کتاب آن است که «چرا امروزه عملیات های نظامی به شکل نمایش های رسانه ای انجام می گیرند و ارزش تبلیغاتی آن ها مهم تر از منافع استراتژیک شان است.» نویسنده در راستای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بررسی مداخله انسان دوستانه دهه ۱۹۹۰م و جنگ علیه تروریسم، به دلایل افزایش حساسیت های پست مدرن نسبت به سیاست های داخلی و بین المللی می پردازد. همچنین وی تهاجم غرب به عراق را در سال ۲۰۰۳ به عنوان شکستی ایدیولوژیک مورد ارزیابی قرار می دهد و به دنبال آن با واکاوی جنگ های فرهنگی پس از جنگ ویتنام، ضمن طرح این بحث که نخبگان نظامی، یک لحظه پست مدرن را تجربه کردند، عواقب این بن بست را بر زندگی سیاسی معاصر شرح می دهد. در پایان وی با طرح تغییرات به وجود آمده در نظریه های روابط بین الملل از زمان اتمام جنگ سرد، پدیده ای را مورد بررسی قرار می دهد که از آن به «اصول اخلاقی دگرراهبر» سیاست خارجی غرب یاد می شود. همچنین در این مقال این موضوع که پست مدرنیسم تا چه حدّی به جای تفسیر، نمایانگر چالش های جامعه معاصر است، به بحث گذارده شده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی