لیست کتاب های زبانشناسی

کتاب حاضر را می توان مجموعه ای از تلخ و شیرین های عرصه مطبوعات و رسانه ها و ارتباطات نظری به حساب آورد، که با بهره گیری از نثری خواندنی، به بررسی برخی نظریه های ارتباط جمعی و فنون و تاکتیک های رسانه ای در فضای امروز ایران پرداخته است. این کتاب دارای هفت فصل است که حوزه های «ارتباطات»، «روزنامه نگاری»، «فضای مجازی»، «روزنامه نگاری»، «تبلیغات»، «رسانه» و «یادداشت های پراکنده» را شامل می شود. در این نوشتار دغدغه و دل نگرانی هایی نسبت به وضعیت رسانه ای امروز ایران مطرح شده است. در بخش دیگر، پرسش هایی مرتبط با آن چه در فضای رسانه ای کشورمان در جریان است، مطرح می شود. بخش دیگری از یادداشت ها نیز به ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع دغدغه های یادشده می پردازد. در این کتاب با ذکر نمونه هایی از رویدادهای خبری چند سال اخیر، فنون و تاکتیک های خبری قابل کاربرد در این رویدادها و چگونگی ارتباط یافتن این واقعیت های خبری با نظریه های ارتباطی بررسی شده و مواردی که نظریه ها در میدان عمل به کارآمده اند، برای مخاطب بازشناسی شده است.

کتاب «رسانه، نژاد و بازنمایی: عرب‌ها و مسلمانان در رسانه‌ها پس از یازدهم سپتامبر» مشارکتی مهم در حوزه مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای است. درست است که کتاب به موضوع آشنای نژادپرستی امریکایی می‌پردازد، با مسئله بغرنج تازه‌ای نیز درگیر می‌شود که عبارت است از: تداوم این نژادپرستی در دنیایی چندفرهنگی که خود را فارغ شده از مسائل نژادی می‌داند. اوِلین السلطانی نشان می‌دهد چگونه می‌توان به طرز موفقیت‌آمیزی به نقد مسائلی پرداخت که در گفتمانْ درونی شده‌اند. به‌علاوه او، ضمن استفاده از نظریات نظریه‌پردازان مطرحی چون جورجوآگامبن و جسبیرپوار، امکانات نظری تازه‌ای را عرضه می‌کند که می‌توانند در نظریه‌پردازی‌های آتی استفاده شوند. کتاب، به طور کلی، شیوه‌های جدید برای نظریه‌پردازی پیرامون رابطه‌ی میان لیبرالیسم، فرهنگ و قدرت دولت عرضه می‌کند و نقدی قدرتمند و به لحاظ سیاسی ضروری از منطق گفتمانیِ امروزِ ایالات متحده به دست می‌دهد.

انقلاب ایران بسیاری از محققین را برانگیخت تا از حقایق زندگی زنان ایرانی در اوایل قرن بیستم، که به شکل خاصی محدود شده بودند، پرده بردارند. این تحقیقات هم چنین شهامت زنان را در به جلو راندن تحولات و پیوستن به فعالیت های سیاسی نمایان ساخت. اگرچه شکست، خشونت و از دست دادن در هر مسیری که آنان انتخاب می کردند، بخش جدایی ناپذیری از تلاش هایشان بود، اما کوشش های آنان بی نتیجه نماند. تنها، زمان لازم بود تا تغییرات به صورت تدریجی و آهسته ولی پایدار ظهور پیدا کنند. اگر زنان ایرانی در اوایل قرن بیستم به خاطر تاسیس مدرسه برای دختران مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار می گرفتند و حتی زندانی می شدند، در پایان همین قرن، تحصیلات عالی برای اکثر دختران به رغم موقعیت طبقاتی شان به صورت یک آرمان درآمد. نوشتار حاضر، به گفته های ۱۵ زن ایرانی الاصل درباره جایگاهشان اختصاص یافته است. به تصریح نگارنده: «تجربیات و احساساتی که زنان در این تحقیق بیان کرده اند ورای طبقه های اجتماعی، فرهنگ ها و ملیت های مختلف است و متعلق به گروه خاصی نیست».

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی