لیست کتاب های تاریخ و جغرافیا

در کتاب حاضر می توان مطالبی پیرامون وحی در لغت، سابقه وحی، وحی در قرآن، شهادت قرآن بر وحی محمدی (2)، سنت و حدیث، حدیث قدسی، چگونگی وحی در قرآن از قول پیامبر و از روایت شاهدان، نام های قرآن، آغاز وحی، چگونگی وحی، در مدار وحی، نزول قرآن و... اطلاعات مهم و تازه ای به دست آورد. این کتاب به مسائل مربوط به قرآن می پردازد و تاریخ آن به زبان فارسی است. نثر این کتاب ساده و امروزی است و نویسنده از منابع اهل سنت و شیعه و منابع غربی نیز استفاده کرده است. تاریخ قرآن رامیار، اولین کتاب فارسی در موضوع خود است و در میان کتابهای تاریخ قرآن نوشته دانشمندان مسلمان، جایگاه ممتازی دارد. این کتاب برگزیده دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.رامیار فارغ التحصیل دانشگاه ادینبورو است که دو خاورشناس مشهور آن، ریچارد بل و مونتگمری وات در آن دانشگاه سالها تدریس کرده و هر دو دارای اثر در تاریخ قرآن هستند. رامیار در طول نزدیک به دو دهه در تاریخ قرآن خود بازنگری نمود و آن را با حجمی بیش از دو برابر حجم اول در 1362 شمسی انتشار داد.

تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشته ابوالفضل بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی است.این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی محمود غزنوی دارد.برخی این کتاب را «تاریخ ناصری» نامیده‌اند، از جمله ابن فندق بیهقی که در سال ۴۹۰ ه‍. ق. در منطقه بیهق به دنیا آمده و بسیاری دیگر پس از او. برای این نام‌گذاری دو احتمال موجود است: 

نخست به اعتبار لقب سبکتگین (پدر محمود غزنوی) که ناصرالدین است و این کتاب تاریخ خاندان و فرزندان و فرزندزادگان وی بوده و دیگر لقب سلطان مسعود که «ناصرالدین الله» بوده‌است.به هر حال کتاب به نامهای دیگری نیز خوانده می‌شده، از جمله: تاریخ آل ناصر، تاریخ آل سبکتگین، جامع التواریخ، جامع فی تاریخ سبکتگین و سرانجام تاریخ بیهقی که گویا بر اثر بی‌توجهی به نام اصلی آن (تاریخ ناصری) به این نامها شهرت پیدا کرده بوده‌است.

بخش موجود تاریخ بیهقی را «تاریخ مسعودی» نیز می‌خوانند از آن جهت که قسمت‌های بازمانده آن بیشتر رویدادهای دوره پادشاهی سلطان مسعود غزنوی را در بر دارد

کتاب حاوی مقالاتی است درباره تاریخنگاری ایران در دوره‌های مختلف که طی آن، مهم‌ترین منابع و ماخذ تاریخی، معرفی و نقد و بررسی می‌شود، همچنین تحلیلی از شیوه تاریخ‌نگاری هر دوره فراهم می‌آید .عناوین مقالات بدین قرار است1 : تکوین تاریخ‌نگاری ایران (از صدر اسلام تا دوره مغول) / برتولداشپولر (آلمان)، 2 تاریخ‌نگاری دوره صفاری / م.م .حسین (هند)، 3 تاریخ‌نگاری دوره آل بویه / م .کبیر (هند)، 4 تاریخ‌نگاری دوره غزنوی / بازورث (انگلیس)، 5 تاریخ‌نگاری دوره سلجوقی/ کلودکاهن (فرانسه)، 6 تاریخ‌نگاری دوره مغول / یعقوب آژند، 7 جوینی و رشیدالدین; اهمیت جامع التواریخ / جان .بویل (انگلیس)، 8 تاریخ‌نگاری دوره تیموری / جان وودز (آمریکا)، 9 تکمله تاریخ‌نگاری دوره تیموری / یعقوب آژند، 10 تاریخ‌نگاری دوره صفوی / یعقوب آژند، 11 تاریخ نگاری دوره افشاریه و زندیه / یعقوب آژند، 12 تاریخ‌نگاری ایران در سده‌های نوزده و بیست / ح .فرمانفرمایان (آمریکا)، 13 تاریخ‌نگاری دوره قاجار / یعقوب آژند، 14 دو مورخ انگلیسی تاریخ‌نگاری ایران (سرجان ملکم و سرپرستی سایکس / م.ا.یاپ (انگلیس)، 15 تاریخ‌نگاری دوره مشروطیت / یعقوب آژند، 16 تاریخ نگاری دوره پهلوی / یعقوب آژند، 17 تاریخ‌نگاری روسها در زمینه تاریخ معاصر ایران / ا.ویلر (انگلیس)، 18 تاریخ‌نگاری غربی‌ها در زمینه تاریخ معاصر ایران / ن.کدی (آمریکا)، 19 تاریخ‌نگاری محلی ایران / یعقوب آژند، 20 ادبیات شرح حال‌نویسی در ایران / آن .لمبتن (انگلیس)، 21 تاریخ نگاری هنر ایران / یعقوب آژند .کتاب با کتابشناسی و نمایه اسامی به پایان می‌رسد .

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی