این کتاب با توجه به رهنمودهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر تالیف شده تا مسائل اساسی که مورد توجه رهبر انقلاب است از کودکی به فرزندان آموزش داده شود.
این کتاب که در 7 فصل تالیف شده است در نظر دارد تا مفاهیم اقتصادی را از منظر اسلام به کودکان آموزش دهد. حجت الاسلام حیدری ابهری که سابقه طولانی در نوشتن برای کودکان دارد این بار با این کتاب سعی کرده مفاهیم اقتصادی از منظر اسلام را برای خوانندگان خود که متشکل از مربیان، والدین و ... را با زبانی متناسب کودکان بیان کند.
«پول»، «کسب و کار»، «خرید و فروش»، «اسراف و صرفه جویی»، «کمک به فقیران»، «پرسش های گوناگون» و «زنگ ضرب المثل ها» عناوین فصل های هفت گانه این کتاب است.نویسنده در هر فصل مرتبط با آن فصل سوالاتی را طرح کرده و پاسخ های آنها را عنوان کرده است. نویسنده در فصل پایانی سعی کرده ضرب المثل هایی را که مرتبط با مسئله پول و امور مالی است را نیز طرح کند تا فرهنگ غنی ادبی را نیز به خواننده خود منتقل کند.
این اثر که به آموزش سبک زندگی اسلامی در مسائل مالی می پردازد به سوالات گوناگون در این حوزه پاسخ می دهد و در کنار پاسخگویی به این سوالات برخی اطلاعات جذاب را نیز به خواننده ارائه می کند تا خواندن این کتاب برایش جذاب باشد.

این کتاب، یک دوره مباحث مربوط به «اخلاق اسلامی» است. نویسنده، اثر خود را در پنج باب، ترتیب داده است. در باب اول مقدمات مباحث اخلاقی را تدوین کرده که بیشتر حاوی بحثهایی در «خودشناسی»، «انسان‏شناسی» و تاثیر خودشناسی در «خودسازی» است. در باب دوم از «قوای نفسانی» انسان و اخلاق مذموم سخن گفته است. در باب سوم به نقش اعتدال و تعادل در حفظ اخلاق پسندیده پرداخته است. در باب چهارم که مفصل‏ترین بخش کتاب را تشکیل می‏دهد، از انواع اخلاق و از فواید و مفاسد هر یک سخن گفته و به نقد و بررسی مباحث مربوط پرداخته است. مولف کتاب در این باب، در پنج مقام، بحث کرده است. در مقام اول، «عدالت» را که متعلق به قوه عامله انسان است بررسی کرده؛ در مقام دوم به بررسی اخلاق و صفات مربوط به قوه عاقله پرداخته است؛ در مقام سوم به بیان اخلاقی که متعلق به قوه غضبیه است پرداخته؛ در مقام چهارم، ملکات مربوط به قوه شهویه را شرح داده؛ در مقام پنجم اخلاق و اوصافی را که از چند «قوه» انسان ناشی می‏شود، تبیین کرده است. در باب پنجم از اسرار و آداب «عبادت» در هفت مقصد سخن گفته است.

بیان ویژگی های یک «خانواده موفق» مطلوب از منظر آموزه های اسلامی است. در این کتاب با بهره گیری از معارف اسلامی تصویر روشنی از یک خانواده مورد قبول ارایه گردیده و اوصاف خانواده آرمانی از منظر اسلام بیان شده است. نویسنده نخست به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام اشاره کرده و سپس شاخص های یک خانواده موفق از لحاظ فرهنگی، اخلاقی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی و دینی (معنوی) را بیان نموده است. در همین راستا نویسنده به پرهیز از اسراف و تجمل گرایی، پرهیز از تشریفات و بلندپروازی، اعتدال در خرج کردن، آداب معاشرت در درون خانه، پرهیز از خودنمایی و چشم و هم چشمی، رعایت آداب اخلاقی و اجتماعی، پرهیز از رذایل اخلاقی، داشتن روابط صمیمی با زن، فرزندان، رعایت آراستگی ظاهری، تفاهم و مسوولیت پذیری، پرهیز از سرزنش و توجه کردن به معنویت و مسایل شرعی و بسیاری دیگر از بایسته های اخلاقی در میان خانواده ها اشاره کرده و دستورات اسلام برای داشتن یک خانواده موفق را مورد شرح و بررسی قرار داده است.

در این کتاب نویسنده به دنبال ارایه شیوه عملی چگونگی قرایت و درک متون روایی همراه با عرضه متون متعدد حدیثی است. در این اثر که به عنوان متن درسی برای دانشجویان دانشکده علوم حدیث تدوین شده است، ضمن ارایه مجموعه ای از روایات در موضوعات اخلاقی، اجتماعی، ادعیه، رفتارشناسی عرفانی، مدیریتی و اقتصادی، چگونگی قرایت این احادیث، ترجمه آن ها، شرح حدیث و واژه شناسی این احادیث بررسی شده و به بحث درباره شیوه شناسی شروح نهج البلاغه و شرح نگاری اندیشمندان و حدیث شناسانی مانند شیخ بهایی، ملاصالح مازندرانی و علامه مجلسی پرداخته شده است. نویسنده ابتدا به گزینش چندین متن حدیثی از متون آموزشی در موضوعات مختلف پرداخته سپس به ساختارشناسی احادیث، راهکارها و مراحل متن خوانی حدیث و نحوه قرایت صحیح آن و واژه شناسی حدیث و فهم مقصود احادیث اشاره نموده است. در مورد هر یک از متون انتخابی وی ابتدا نگاهی کلی به متن حدیث نموده، سپس قرایت آن را بیان کرده و پس از آن به بیان مفهوم لغات کلیدی آن متن پرداخته و ترجمه و شرح حدیث را ذکر نموده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی