معرفی کتاب: کتاب پدر، مادر، ما متهمیم به تاریخ انتشار 1350 ازمجموعه سخنرانیهای دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد است. دکتر شریعتی در این سخنرانی سعی دارد عمق فاجعه ی دین ستیزی را نشان دهد و البته ریشه ی آن را در سطحی نگری قشر متدین جامعه می داند. او جامعه را به چند دسته تقسیم می کند جامعه ی سنتی متدیّن ، جامعه ی روشنفکر و جامعه ای که میان این دو سرگردان است. این کتاب با نگرش مذهبی و دیدی مدرن، ابعاد جدیدی در عصر مدرنیته و دنیای جدید برای چگونه زنده نگه داشتن ایمان و تقوا و سبک زندگی توحیدی به مخاطب ارائه می دهد.
نویسنده ی کتاب، فردی است که اقیانوسی از اندیشه را همراه خود دارد و سعی دارد با کمترین کلمات و کوتاه ترین جملات، نکات و تجارب فراوان خود را از سَرِ درد و دلسوزی بیان کند تا گمگشتگان راه هدایت در آخرالزمان را کمک رساند و در حد توان خود، آنان را برای نیکو زیستن رهنمون باشد. شایسته است، به خاطر ایثار و فداکاری اش در زنده نگه داشتن اصول موحد ماندن در زمانه ی متفاوت امروز، تاریخ نام او را در زمره آزادگان ثبت نماید و جایگاه او را آن چنان که شایسته مقام و علم و اخلاص اوست پاس بدارد.

گزیده ای ازکتاب:«قضا و قدری که تو معتقدی، می‌گوید هر کار که می‌شود و هر کس هر کاری می‌کند، هر شلاقی که بازویی می‌زند و گرده‌ای می‌خورد و هر پولی که غارت می‌کنند و غارت می‌شود و هر ستمی که افرادی می‌کنند و اقوامی می‌کشند، همه پیش از من و تو نوشته شده و لایتغیر است. پس جنایتکار نمی‌تواند جنایت نکند! و قربانی نمی‌تواند قربانی نشود! و گناهکار نمی‌تواند پاک بماند! و پاک هم نمی‌تواند گناه کند! بنابراین، یعنی هرچه که هست و هرچه که بوده و هرچه که خواهد بود، نه دست من است، نه دست تو. پس نه جنایتکار مجرم است و نه جنایت‌پذیر مقصر. در فقر، نه غارتگر مجرم است و نه غارت شده مأجور! در قتل عام، نه آن که خون را می‌مکد مجرم است و نه آنکه خونش را مکیده‌اند مُحِق! همه چیز، اراده من و اراده تو، مسئولیت من و تو، انتخاب جانی‌بودن و یا انتخاب قربانی‌شدن، سرنوشت ستمگر و سرنوشت ستمدیده، همه از پیش در یک نظام جبری و قطعی لایتغیر ثبت است و ما مأمور اجرای اراده پیش از خودمان هستیم و مجبوریم آنچه را که در پیشانی ما نوشته ببینیم.»

این دفتر شعر در چند بخش اشعار خود را به مخاطب ارائه کرده است. بخش نخست نقیضه‌های سروده شده توسط شاعر است که عمده آنها بر پایه مصرعی از یک شاعر نامدار معاصر و در قالب یک غزل مستقل و کامل سروده شده است.بخش دوم از اشعار این کتاب را میرجعفری با موضوعات مختلف و خطاب به شخصیت‌هایی چون ناصر فیض، حواد محقق، علیرضا قزوه و... و. سروده است و در قالب یک روایت طنز شعرگونه به ستایش از آنها پرداخته است.بخش سوم از این کتاب به گفته میرجعفری اشعاری است که وی آنها را تحت عوان کلی بیدلیه منتشر کرده است و نوعی ابراز ارادت به بیدل‌دهلوی با زبان طنز به شمار می‌رود. میرجعفری خود درباره این بخش از این کتاب عنوان کرده به دلیل تمایلش به تهیه دفتر شعر مستقلی به سبک و سیاق نوع نگاهش به اشعار بیدل، چند شعر سروده ش ده توسط خود با این موضوع را در این بخش از کتاب قرار داده تاب ه نوعی به طبع آزمایی از مخاطب خود بپردازد.بخش پایانی این کتاب با عنوان نام‌نامه نیز روایت طنزآمیز میرجعفری در معرفی برخی از شاعران معاصر است.

معرفی کتاب: کتاب سیمای محمد نوشته دکتر علی شریعتی یکی از بهترین سخنرانیهای ایشان است از دید بنده . امید دارم که دوستان با خواند آن بیشتر با این چهره آشنا و رازهایی از محمد (ص) را گشوده یابند. این کتاب توسط بوکیها به شدت توصیه می شود و دوستداران و کتابخواران عزیز چنان که قبل گفته شد هر کتاب ارزش یکبار خواند را دارد پس معطل نکندی …  

علی شریعتی(۱۳۵۶-۱۳۱۲)، نو اندیش دینی است. کتاب «سیمای محمد» بنا به گفته مرحوم دکتر شریعتی، به دعوت مؤسسه تحقیقی اسلامی ارشاد و برای درج در کتاب «محمد خاتم پیغمبران» نوشته شده و اول بار در همان مجموعه به چاپ رسیده است. پس از آن در کتاب اسلام‌شناسی (درس‌های دانشکده ادبیات مشهد) به سال ۶ـ۱۳۴۵ تجدید چاپ شده است.

گزیده ای ازکتاب: 

«محمد ترکیبی از موسی و عیسی است. گاه او را در صحنه‌های مرگبار جنگ می‌بینیم که از شمشیرش خون می‌چکد و پیشاپیش یارانش ـ که برای کشتن یا کشته‌شدن بی‌قراری می‌کنند و بر روی مرکب‌های بی‌تاب خویش، در برابر دعوت خون، به سختی می‌توان آرامشان ساخت ـ می‌تازد، مشتی خاک برمی‌گیرد و به خشم بر چهره خصم می‌پاشد و فریاد می‌زند «شُدّوا» و بی‌درنگ شمشیرها به رقص می‌آیند و وی که از تماشای آتش سوزان جنگی که برافروخته است گرم شده و چهره‌اش از شادی برتافته است، با لحنی گرفته از لذت توفیق و لبخندی سیراب از ستایش شمشیر، فریاد می‌کند: «هوم... اکنون، تنور جنگ برتافت» و گاه همو را می‌بینیم که هر روز در رهگذرش یهودی‌ای از بام خانه‌اش خاکستر بر سرش می‌ریزد و او نرم‌تر از مسیح، همچون بایزید، روی درهم نمی‌کشد و یک روز که از کنار خانه وی می‌گذرد و از خاکستر مرد خبری نمی‌شود، با لحن یک صوفی پرصفا می‌پرسد: رفیق ما امروز به سراغ ما نیامد؟ و چون می‌شنود که بیمار شده است به عیادتش می‌رود.

در اوج قدرت، در آن لحظه که سپاهیانش مکه را ـ شهری که بیست سال او را و یاران او را شکنجه داده است و آواره کرده است ـ اشغال کرده‌اند، بر مسند قدرت سزار اما در سیمای مهربان مسیح، کنار کعبه می‌ایستد و در حالی که ده هزار شمشیر تشنه انتقام از قریش در پیرامونش برق می‌زنند می‌پرسد: «ای قریش! فکر می‌کنید با شما چه خواهم کرد؟»

معرفی کتاب: به عقیده دکتر شریعتی، علی علیه السلام، تنها یک شخصیت برجسته تاریخی و یک قهرمان نیست، بلکه اگر آدمی از تمام ابعاد وجودی او آگاه گردد، خواهد یافت که بایک فرد روبرو نیست بلکه علی بیشتر به یک معجزه می ماند، گفتن از او سخت است، اگر تنها از بعد مذهبی به وی نگاه شود به عنوان رهبری برای شیعیان حرف های زیادی برای گفتن هست و اگر از بعد تاریخی به وی نگریسته شود باز هم بسیار باید نوشت، شیوه رهبری او، نقش او در رقم خوردن بخش مهمی از تاریخ یعنی تاریخ اسلام، سیاست او، ویژگی هایش در برابر سایر رقبایش، و نگریستن به او از دیدگاه انسان شناسی، همه و همه بسیار جای بحث دارد، این ها  مسائلی است مهم که باید به شیوه ای خاص مورد تحقیق گمارده شود. آنچه که استاد سعی در مطرح کردنش در این کتاب دارد نگاه انسان شناسانه به این مسئله است و آغاز سخن با عنوان«علی» و «انسان» صورت می گیرد.

گزیده ای ازکتاب: بزرگترین جلوه ی انسان، جلوه ی این روح و این احساس خاص انسان که همواره در ذات فطرتش بوده، اساطیر است. اساطیر عبارت است از مجموعه ی شخصیت ها، مجموعه ی مظاهر، مجموعه ی زندگی ها، مجموعه ی احساس ها، مجموعه ی پیوندها و پیوستگی ها و روابط انسانی در حد اعلای کمال که چون در روی زمین این اساطیر وجود نداشته، برای اشباع آن نیاز و دلهره ی دائمی و وسوسه دائمی و آرزوی دائمی اش، در ذهنش می ساخته و بعد همین سمبل ها را، همین مظاهر را، ‌همین رب النوع ها را و همین الهه ها را میپرستیده.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی