کتاب مصوّر حاضر، از سری کتاب های «نفرین پیرمرد سفیدپوش» است که به زبان ساده و روان برای گروه های سنی (ب) و (ج) تدوین شده است. هدف از نگارش این مجموعه، شناخت ادبیات کهن ایران، آموزش مهارت های زندگی، و بهبود سطح سواد خواندن است. این داستان برگرفته شده از کتاب «جوامع الحکایات» و «لوامع الروایات» اثر «محمدبن محمد عوفی» است. در این کتاب در قالب داستان، مهارت «گذشت کردن» آموزش و در بخش پایانی کتاب، فعالیت هایی درباره داستان و راهکارهایی برای تمرین گذشت کردن آمده است. در این داستان می خوانیم: «فری» در اثر نفرین پیرمرد سفیدپوش به موش خاکستری رنگ تبدیل می شود و آن را با «موش جادوگر» اشتباه می گیرند. رییس موش ها از موش لاغر می خواهد تا خانه اش را به فری بدهد ولی موش لاغر خانه اش را نمی دهد. مار به خانه موش لاغر حمله می کند و فری تنها موشی است که کمکش می کند و به موش لاغر یاد می دهد که با تدبیر و بدون زور و بازو هم می شود دشمن را شکست داد. پیام این داستان به مخاطبان، گذشت کردن از بدی های دیگران و استفاده از عقل به هنگام مواجهه با خطر است.

کتاب مصوّر حاضر، از مجموعه قصه های سرزمین من، «ادبیات کهن پارسی کلیله و دمنه» و هفتمین مجلّد از سری کتاب های نفرین پیرمرد (سفیدپوش) است. در این مجموعه کتاب ها، مردی که در بازار دزدی می کرده است، توسط پیرمردی سفیدپوش نقرین شده است. او در هر داستان به یک نوع حیوان تبدیل می شود. در این مجلّد «فِری» تبدیل به یک ماهی قرمز شده است. او و دوستش به دست صیادانی اسیر می شوند، ولی با هوشیاری و دوراندیشی فری یا همان ماهی قرمز نجات پیدا کردند. این داستان، داستانی از کلیله و دمنه است که در قالب داستان های «فری» به نگارش در آمده است. این کتاب ها با هدف شناخت ادبیات کهن پارسی، آموزش مهارت های زندگی و بهبود سطح سواد خواندن برای گروه سنی کودک و نوجوان تدوین شده است. آنها با خواندن این داستان با دوراندیشی آشنا می شوند. در قسمت پایانی کتاب فعالیت هایی برای کودکان و نوجوانان، اولیا و مربیان ارایه شده است. در پشت جلد توضیحات مختصر درباره کتاب کلیله و دمنه و این داستان داده شده است.

کتاب مصوّر حاضر، از سری کتاب های«نفرین پیرمرد سفیدپوش» است که به زبان ساده و روان و برای گروه های سنی (ب) و (ج) تدوین شده است. هدف از نگارش این مجموعه کتاب ها، شناخت ادبیات کهن ایران، آموزش مهارت های زندگی، و بهبود سطح سواد خواندن است. این داستان برگرفته شده از کتاب «تاریخ بیهقی»؛ تالیف «ابوالفضل محمدبن بیهقی» است. در این کتاب در قالب داستان، مهارت «غلبه بر دروغ گویی» آموزش و در بخش پایانی کتاب فعالیت هایی درباره داستان و راهکارهایی برای غلبه بر دروغ گویی آمده است. در این داستان آمده است: «فریدون» توسط پیرمرد سفیدپوش نفرین شده و این بار در نقش غلامی در میان لشکریان «امیر نوشتگین» ظاهر می شود و ماموریت دارند تا «علی قهندری»؛ سردسته راهزنان را دستگیر کنند. فریدون کمک می کند تا علی قهندری دستگیر شود و با کارخوبش از نفرین پیرمرد سفیدپوش رهایی می یابد. فریدون یاد می گیرد که برای شکست دادن راهزن نباید دروغ بگوید و به جای این کار خودش را به گنجشک تبدیل می کند. پیام این داستان به مخاطبان این است که نباید حتی در مواقع خطر، دروغ بگویند.

کتاب مصوّر حاضر، مجلدی از سری کتاب های «نفرین پیرمرد سفیدپوش» است که به زبان ساده و روان و برای گروه های سنی (ب) و (ج) تدوین شده است. هدف از نگارش این مجموعه، شناخت ادبیات کهن ایران، آموزش مهارت های زندگی، و بهبود سطح سواد خواندن است. این داستان برگرفته شده از شاهنامه «ابوالقاسم فردوسی» است. در این کتاب در قالب داستان، مهارت «خودآگاهی» آموزش و در بخش پایانی کتاب، فعالیت هایی درباره داستان و راهکارهایی برای افزایش «خودآگاهی» آمده است. در این داستان می خوانیم: «فریدون» این بار در نقش «زال» پهلوان ظاهر می شود و با سیمرغ رو به رو می گردد. پیرمردی که فریدون را نفرین کرده دو راه پیش روی فریدون می گذارد که یا باید زال باقی بماند یا به زندگی فقیرانه اش بازگردد. فریدون تصمیم درستی می گیرد و با آگاهی از این مطلب که او از استعدادهای زال برخوردار نیست؟، سعی می کند باعث بدنامی زال نگردد. قابل ذکر است که مخاطبان در این داستان با چگونگی داستان زندگی زال آشنا می شوند. پیام این داستان به مخاطبان این است که همیشه نسبت به استعدادها و شخصیت خود، آگاهی داشته باشند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی