«سودوکو»واژه های ژاپنی به معنای اعدادهای بی تکرار است وبه جدول اعدادی گفته می شود که امروزه یکی از سرگرمی های رایج درکشورهای مختف جهان است. نوع متداول سودوکوجدولی 9×9 است که کل جدول به 9 جدول کوچیکتر 33 تقسیم می شود ودارای قانونی بسیارساده وروشن است؛ قانون اصلی بازی این گونه است که بازیکن باید اعداد 1 تا 9 را درهریک ازجدول های کوچیکتر، بدون تکرار بنویسد؛به صورتی که درهر ستون بزرگترافقی وعمودی هیچ عددی تکرار نشود؛ همیشه برای راهنمایی اعدادی ازقبل درجدول نوشته می شود. امروزه جدول های سودوکوهای مختلفی با ساختارهای جدید وپیچیده ابداع شده است  که هریک دارای جذابیت وویژگی های منحصر به فرداست؛ اما لازم است کودکان ابتدا با قانون منطقی این بازی به طور کامل آشنا شوند تا بتوتنند سطح پیشرفته تر را به راحتی وبا اشتیاق حل کنند. نکته مهم این است که سودوکو بی نیاز از ماشین حساب یا ترجمه ویا هیچ مهارت ریاضی یا مهارت دیگری است ولی بی شک بازی جالب وسرگرم کننده ای است که کودک شما را برای موفقیت درمدرسه وزندگی آینده آماده می کند. ازجماله اهداف این بازی آموختن تفکر منطقی, توجه به جزئیات, قدرت تصمیم گیری, تقویت حافظه, فراگیری صبر وتمرکز است. بهتراست از آن به عنوان ابزار آموزشی درهر گروه سنی استفاده شود وبسیار مهم است درجه سختی بازی متناسب با سن کودک باشد؛ زیرا درصورت رعایت نکردن این نکته , کودک خیلی زود دلسرد وناامید می شود. 

کتاب مصوّر حاضر، از مجموعه «خیابان وحشت»، دربردارنده داستان های وحشت آفرین انگلیسی قرن بیستم میلادی است و برای نوجوانان تدوین شده است. در خلاصه داستان آمده: «لوک واتسون» به دلیل گرگینه بودن، به همراه خانواده به خیابان وحشت منتقل می شود. خیابان وحشت، یکی از جامعه های امن متعلّق به ع.ف.ر.ی.ت (موسّسهدولتی خانه سازی برای موجودات غیر معمولی) است که خون آشام ها، جادوگرها، زامبی ها و دیگران در آنجا زندگی می کنند. لوک در خیابان وحشت، با «ریسوس نگیتیو»، پسری که تظاهر می کند خون آشام است، و «کلوفر»، دختر مومیایی مصری دوست می شود. لوک، به همراه دوستان، تصمیم می گیرد شش یادگاری پدران فوس خیابان وحشت را پیدا کند و خود و خانواده و دوستانش را نجات دهد.آن ها، پنج یادگاری را پیدا می کنند. ماموریت جدید آن ها برای یافتن ششمین یادگاری، در کشور چین است. لوک و دوستانش در آنجا با اژدهایی خون آشام مواجه شده و وقتی به خیابان وحشت برمی گردند، مورد تهدید خطرناک ترین دشمن خود قرار می گیرند.کتاب، با هدف تقویت قوّه تخیل نوجوانان نگارش یافته است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی