مسابقه کتاب پوتین قرمزها

 

جهت شرکت در مسابقه پوتین قرمزها کلید زیر را بزنید.

شرکت در مسابقه

 

جوایز کتاب پوتین قرمزها

۱۰ جایزه ۲ میلیون ریالی برای کسانی که کتاب را تهیه کرده اند و کد شرکت در مسابقه در سایت کتابیکا ثبت کرده اند.

۶۰ جایزه ۵ میلیون ریالی برای کسانی که در مسابقه شرکت کرده اند و حداقل به ۸ سوال مسابقه پاسخ صحیح داده اند.

جایزه ویژه ۲۰ میلیون ریالی  که در انتهای مسابقه بین شرکت کنندگان به قید قرعه اعطا می شود.

جهت خرید نسخه فیزیکی و الکترونیکی کتاب به صفحه زیر مراجعه کنید

خرید کتاب

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی