مسابقه کتاب پوتین قرمزها

برندگانِ مسابقه کتاب قهرمان،با محوریت کتابِ پوتین قرمزها

باتشکر از کسانیکه درمسابقه شرکت کردند، و تا به این لحظه ما را همراهی کرده

۳ میلیون تومانی؛

۱)مریم جلال نسب

 

 ۲ میلیون تومانی

۱)زهرا بردبار خو
۲)مهدی یار امانی تهرانی

 

 ۱ میلیون تومانی

۱)فاطمه شهریاری
۲)صالح میرزاخانی
۳)زهرا اسدی خانوکی

 

۵۰۰ هزار تومانی

۱)محمد آقاجانی رونقی

۲)محمدرضا جوزایی

۳)مصطفی شاه کرمی

۴)صغری اصغر وند

۵)عبدالرحمن کریمی

۶)الهام غلامی انجیر کی

۷)سهیلا حکمتی یار عزیز

۸)گلاره شکارچی

۹)معصومه ترک

۱۰)نیره ولی خانلو

۱۱)حمیدرضا تحسینی

۱۲)زهرا پناهی توانا

۱۳)سیدمجتبی معین الدینی

۱۴)فاطمه پوستینی

 

۳۰۰هزار تومانی؛

۱)زهرا هاتف

۲)محمدجواد الهی نیا

۳)محسن نیا

۴)امیر غلامی

۵)احسان عبدالله پور

۶)زینب صفایی

۷)فاطمه نقی زاده

۸)سعید الوندی

۹)بهروز وزیری

۱۰)سجاد مازندرانی

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی