ارسطو و فن شعر
   

  ۲۲۰

  رقعی

  چاپ ۹

  امیرکبیر
  نویسنده عبدالحسین زرین کوب
  شابک ۹۷۸۹۶۴۰۰۰۷۸۶۰
  کد دیویی ۸۰۱.۹۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ارسطو و فن شعر

  کتب دیگر عبدالحسین زرین کوب
  کتب دیگر انتشارات امیرکبیر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی