فلسفه چیست؟ تحلیلی در چیستی فلسفه، فلسفه کارآمد، روش درست تفکر فلسفه و علوم تجربی

  ۳۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۶۰

  رقعی

  چاپ ۴

  امیرکبیر
  نویسنده سیدیحیی یثربی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۶۱۴
  کد دیویی ۱۰۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه چیست؟ تحلیلی در چیستی فلسفه، فلسفه کارآمد، روش درست تفکر فلسفه و علوم تجربی

  در روزگار معاصر، به خاطر گسترش شگفت انگیز ارتباط و انتقال آسان معلومات، هرچیزی که بتواند مقبولیت فراگیر پیدا کند، جهانی می شود؛ از محصولات صنعتی گرفته، تا نتایج فکر و فرهنگ. در انتخاب انسان ها نیز که عامل اصلی جهانی شدن هستند، خرد و دانایی تعیین کننده است نه دلبستگی های تقلیدی دینی یا ملی. بنابراین برای امکان رقابت در صحنه جهانی شدن فکر و فرهنگ، داشتن یک نظام فلسفی کارآمد، به عنوان پایه و اساس نگرش ها ضرورت دارد. هدف نگارنده در کتاب حاضر، تلاش در راستای کارآمدسازی و روزآمد کردن فلسفه و تفکر، به منظور رهایی همه انسان ها از خرافه و ادیان باطل و دست یابی آنان به بینش، اصول و ارزش های مشترک است. نگارنده در این کتاب به تعریف چیستی فلسفه و روش درست تفکر فلسفی و نقد آن پرداخته است. جبران ضعف و کاستی معرفت فلسفی در شرق و غرب، تعریف فلاسفه اسلام از فلسفه، نقد و ارزیابی فلسفه اسلامی، تعریف درست فلسفه و تفکر فلسفی برخی از مباحث کتاب است.

  کتب دیگر سیدیحیی یثربی
  کتب دیگر انتشارات امیرکبیر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی