معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبال

  ۹۹,۵۰۰ تومان

   

  ۴۴۲

  رقعی

  چاپ ۲

  تهران
  نویسنده محمد بقائی ماکان,نذیر قیصر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۹۱۱۳۲۵
  کد دیویی ۲۹۷.۹۹۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  معنای زندگی از نگاه مولانا و اقبال

  هرکس زندگی را از منظری می نگرد که هر انسانی برای این پرسش که معنای زندگی چیست، پاسخی خاص دارد. چندان که می توان گفت به عدد آدمیان روی زمین، تعریفی برای زندگی وجود دارد. بنابراین تعریف زندگی مانند خود زندگی بسیار گسترده است. مولوی و اقبال معنای زندگی را در حرکت و همراه بودن با جریان زمان می بینند. آنان آدمی را بر بنیاد معیار های خویش به مرتبه ای که شایسته شان او به عنوان انسان است، رهنمون می شوند. نویسنده در کتاب حاضر علاوه بر تاثیرپذیری اقبال از مولوی در زمینه های نظری و عملی زندگی، دیدگاه های دینی آنها را که بخش عمده ای از تفکرشان را شامل می شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. وی همچنین به بسیاری دیگر از عناصر زندگی ساز نظیر آگاهی های اجتماعی، علمی، فلسفی، تاریخی و انسانی، از نگاه این دو دانشمند می پردازد. هر بخشی از این کتاب تحلیلی بازگوکننده تاثیر مولوی بر اندیشه اقبال است. بخش نخست به جنبه روان شناختی زندگی دینی اختصاص دارد. در بخش دوم، زندگی دینی از منظر مابعدطبیعی مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم، روح راستین زندگی دینی نشان داده می شود که در دینی برتر تجلی می یابد. بخش چهارم نیز به ویژگی های انسان کامل و طرحی کلی از ارزش عملی او اختصاص دارد و با بحثی درباره خاتمیت پیامبری پایان می گیرد.

  کتب دیگر انتشارات تهران
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی