یک بغل کاکتوس: صد شعر طنز

  ۳۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۶۴

  رقعی

  چاپ ۶

  سپیده باوران
  نویسنده امید مهدی نژاد,ابوالفضل زرویی نصرآبادی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۰۱۸۷۳۴
  کد دیویی ۸fa۱.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  یک بغل کاکتوس: صد شعر طنز

  عرفی کتاب:کتاب با مقدمه‌ای از طنزنویس نامدار معاصر، ابوالفضل زرویی نصرآباد همراه شده است. در بخشی از این مقدمه می‌خوانیم: «می‌توان به جرئت گفت که تا به امروز و طی حیات ادبی این کشور، هیچ‌گاه شعر طنز به این اندازه رشد کمّی و کیفی نداشته است. طنزسرایان طی این سال‌ها دریافتند که شعر طنز، خاص مجالس دوستانۀ‌ مخفی و خصوصی نیست. اگرچه بازار اخوانیات و هزل و هجو در ادبیات غیررسمی و غیر قابل چاپ همچنان گرم است، طنزسرایان، عمدۀ‌ همت خود را صرف سرودن اشعاری می‌کنند که علاوه بر داشتن بار انتقادی و سیاسی، قابل خواندن و حائز شرایط انتشار باشد.» با این وصف و با توجه به گرایش وسیعی که به شعر طنز در این سال‌ها رخ داده است، طبیعی است که گزینش مجموعه‌هایی از شعر طنز شاعران مختلف ضرورت داشته باشد و «یک بغل کاکتوس» حاصل این ضرورت است. از نظر زمانی، همه شعرها از شاعران معاصر انتخاب شده است. شماری از شاعرانی که شعرشان در این کتاب گردآمده است، این‌هایند: منوچهر احترامی، عباس احمدی، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، ابوتراب جلی، ابوالقاسم حالت، سید حسن حسینی، بهاءالدین خرمشاهی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، کیومرث صابری فومنی، عمران صلاحی، ناصر فیض، امید مهدی‌نژاد و سید علی میرافضلی. گفتنی است که از بعضی از این شاعران بیش از یک شعر در این کتاب می‌خوانیم

  کتب دیگر انتشارات سپیده باوران
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی