برای بهینه سازی ارتباط: گنجینه ای از اندیشه هایی درباره ی ارتباط تجاری جلسات را وسیله ای برای سرمایه گذاری ...

  ۳,۸۰۰ تومان

   

  ۱۹۲

  رقعی

  چاپ ۱

  نسل نو اندیش
  نویسنده فیلیپ ای بوزک,گیتی شهیدی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۱۲۹۱۵۵
  کد دیویی ۶۵۸.۴۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  برای بهینه سازی ارتباط: گنجینه ای از اندیشه هایی درباره ی ارتباط تجاری جلسات را وسیله ای برای سرمایه گذاری ...

  کتاب حاضر از سری کتاب های ۵۰ دقیقه ای کاربردی است، و نگارنده در آن به معرفی نکته ها و مهارت هایی می پردازد که ارتباط تجاری را مفیدتر و شفاف تر می سازد. برخی از این نکات عبارت اند از: درباره اهداف فکر کنید نه درباره جلسات، مکان جلسه را مهیا کنید، بدانید که رهبران موثر چگونه رفتار می کنند، از راهبردهای ویژه برای گردهمایی از راه دور (تله کنفرانس) استفاده کنید، از اندیشه پردازی برای تهیه گزارش های مفصل استفاده کنید، چگونه از نوشته یک دیگر انتقاد کنید؟، برنامه ریزی کنید تا برای مخاطبان به تناسب ظرفیتشان سخنرانی کنید و برای بهبود ایماها و اشاره ها در سخنرانی، پانتومیم تمرین کنید.

  کتب دیگر انتشارات نسل نو اندیش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی