گزیده دیوان ناصرخسرو
   

  ۲۲۸

  رقعی

  چاپ ۶

  قدیانی
  نویسنده ناصرخسرو قبادیانی,شهرام رجب زاده
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۱۷۱۹۰۱
  کد دیویی ۸fa۱.۲۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  گزیده دیوان ناصرخسرو

  این کتاب گزیده دیوان ناصر خسرو می باشد که شامل دو بخش قصیده و قطعه می باشد.

  کتب دیگر انتشارات قدیانی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی