روانشناسی رشد: نیمرخ رشد از بارداری تا نوجوانی
   

  ۲۷۶

  رقعی

  چاپ ۱

  دیدار
  نویسنده آیلین آلن,لاین ماروتز,اسماعیل بیابانگرد
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۰۴۰۰۰۹
  کد دیویی ۱۵۵.۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  روانشناسی رشد: نیمرخ رشد از بارداری تا نوجوانی

  برای خانواده ها، مراقبت کنندگان کودک و معلمان،آشنایی با مفاهیم اصلی رشد کودک ضروری است. با آین آشنایی رشد کلی و پیشرفت رفتاری هر کودک را می توان هم با چشم اندازی کوتاه مدت و نیز بلندمدت بررسی کرد. این مسیرهای دوگانه کمک می کند تا کودکان، با شیوه هایی رشد و نمو یابند که به بهترین وجه با شخصیت منحصر به فرد آنها تناسب داشته باشد. در کتاب حاضر ضمن بررسی موضوع رشد و عوامل تاثیرگذار بر آن و نیز نقش دوران بارداری، ویژگی ها و توانایی های کودکان در ابعاد جسمانی، حرکتی، ادراکی ـ شناختی، زمانی، فردی، و اجتماعی از زمان بارداری تا پایان ۱۲سالگی بیان شده است. تاکید بر همه ابعاد رشد، تاکید بر نقش و تاثیر بازی بر رشد، هشدارهای مربوط به رشد، سوالاتی برای خودآزمایی، مطالب هر فصل در پایان آن، از ویژگی های کتاب است.

  کتب دیگر انتشارات دیدار
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی