سه نقطه: مجموعه داستان های کوتاه
   

  ۱۴۰

  رقعی

  چاپ ۲

  کتاب خورشید
  نویسنده علی دلگشایی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۰۸۱۶۶۵
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  سه نقطه: مجموعه داستان های کوتاه

  دختر جوانی، پس از مدت ها، به یاد دوست سال ها پیش خود افتاده و سعی می کند نشانی از وی بیابد. اما با ناامیدی تمام متوجه می شود که برای رعایت شیون خانوادگی و برای این که کسی به وی شک نکند حتی در تلفن همراه خویش نام وی را با عنوان سه نقطه ثبت کرده است. در نامه هایی که از یار دیرین دارد، همه جا نامش را حذف کرده و سه نقطه گذاشته و حتی وی را با عنوان آقای سه نقطه به دوستان خویش معرفی کرده است و اکنون دیگر به هیچ عنوان نام وی را به یاد نمی آورد تا به طریقی از وی برای جشن عروسی خود دعوت کند. کتاب حاضر دربردارندۀ ۱۷ داستان کوتاه تحت پاره ای از این عناوین است: مادر؛ سمفونی گرگ؛ مسافر؛ جایی درهمین حوالی؛ کویر؛ پیرمرد و دریا؛ عشق ابدی؛ و سه نقطه.

  کتب دیگر علی دلگشایی
  کتب دیگر انتشارات کتاب خورشید
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی