110 گزیده اندرزهای حکیمانه کاروانسالار عرفان مولی علی (ع)

  ۱۸,۰۰۰ تومان

  ۲۰,۰۰۰ تومان

  %۱۰ تخفیف

   

  ۶۴

  رقعی

  چاپ ۱

  پازینه
  نویسنده سیدعلی اصغر شریعت زاده
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۹۲۲۴۶۱
  کد دیویی ۲۹۷.۹۵۱۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  110 گزیده اندرزهای حکیمانه کاروانسالار عرفان مولی علی (ع)

  مولی علی (ع)، قرآن ناطق، پیشوای فصاحت، مفسر آگاه قرآن، و کاروان سالار عرفان، از میل به دنیا بی نیاز بودند و کلامی جز برای خدا و در راه خدا نمی گفتند. روش و گفتار آن حضرت الگو و سرمشق خوبی برای زندگی افراد است تا سبب آرامش دنیوی و اخروی آنها گردد. بر این اساس، در مجموعه حاضر ۱۱۰ گزیده کلام مولی علی (ع) آورده شده تا افراد به درک بیش تری از معانی در زندگی روزمره نایل آیند. پاره ای از این جملات و اندرزهای حکیمانه عبارت اند از: فرصت چون ابر گذران است پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید؛ شریف ترین بی نیازی ترک آرزوهای دور و دراز است؛ بدانید که کمال دین در کسب علم و عمل کردن به آن است؛ میوه حکمت رستگاری است؛ اساس عقل و خرد، دوستی با مردم است.

  کتب دیگر سیدعلی اصغر شریعت زاده
  کتب دیگر انتشارات پازینه
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی