بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی
   

  ۶۰۶

  رقعی

  چاپ ۳

  ماهی
  نویسنده ایرج امینی,مهدی نوری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۹۷۱۷۴۲
  کد دیویی ۹۵۵.۰۸۲۴۰۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی

  دکتر علی امینی در سال ۱۲۸۴ خورشیدی در تهران متولد شد. وی بعد از انجام تحصیلات به عتبات عزیمت کرد و به تحصیل علوم عقلی و نقلی پرداخت. سپس عازم اروپا شد و دوره لیسانس و دکترای اقتصاد را در پاریس به اتمام رسانید. وی پس از بازگشت به ایران به شغل قضایی پرداخت و سپس به وزارت مالیه انتقال یافت. در سال ۱۳۱۵، رییس اداره کل گمرک شد و پس از آن به مدیرکلی وزارت مالیه منصوب گردید. معاونت وزارت دارایی، ریاست هیات نمایندگی اقتصادی ایران در آمریکا، وکالت مجلس شورای ملی، وزیر اقتصاد، و وزیر دارایی از جمله پست های امینی در فاصله سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۹ خورشیدی است. علی امینی به علت نقشی که در حل مساله نفت و انعقاد قرار داد کنسرسیوم ایفا کرد شهرت زیادی کسب نمود و در سال ۴۱-۱۳۴۰ خورشیدی نخست وزیر ایران شد. وی در سال ۱۳۷۱ در پاریس درگذشت. در کتاب حاضر زندگی نامه و شرح فعالیت های سیاسی علی امینی ذکر شده است. تصاویری از وی بخش پایانی کتاب را تشکیل می دهد.

  کتب دیگر انتشارات ماهی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی