سرلوحه ها: یادداشت های پراکنده ی سال های 81 تا 84

  ۲۹,۰۰۰ تومان

   

  ۲۸۲

  رقعی

  چاپ ۵

  سپیده باوران
  نویسنده رضا امیرخانی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۹۰۱۸۷۲۷
  کد دیویی ۸fa۴.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  سرلوحه ها: یادداشت های پراکنده ی سال های 81 تا 84

  سرلوحه ها گزیده ای است از یادداشت های هفتگی در نشریه الکترونیکی لوح است. این یادداشت ها الزاماً نه ادبی اند، نه فرهنگی، نه خط موضوعی واحدی دارند و نه وابسته اند. این مجموعه نگاهی از دریچه یک داستان نویس درباره اوضاع جامعه در فاصله سال های۸۱ تا ۸۴ دارد.

  کتب دیگر رضا امیرخانی
  کتب دیگر انتشارات سپیده باوران
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی