خواص مواد غذایی و چگونگی ترکیب آن ها: با توجه به ویژگی های دستگاه گوارش بدن انسان

  ۱۲,۹۰۰ تومان

   

  ۱۵۲

  رقعی

  چاپ ۳

  نسل نو اندیش
  نویسنده علی ابوطالبی,ماشاءلله فرخنده
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۳۶۰۳۵۲
  کد دیویی ۶۱۳.۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  خواص مواد غذایی و چگونگی ترکیب آن ها: با توجه به ویژگی های دستگاه گوارش بدن انسان

  کتب دیگر انتشارات نسل نو اندیش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی