دختران با عزت نفس: راه های پرورش عزت نفس در دختران

  ۱۴,۹۰۰ تومان

   

  ۲۴۲

  رقعی

  چاپ ۲

  نسل نو اندیش
  نویسنده حمیده رستمی,ویل گلنون,الهام آرام نیا,شمس الدین حسینی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۱۲۸۷۰۷
  کد دیویی ۱۵۵.۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دختران با عزت نفس: راه های پرورش عزت نفس در دختران

  عزت نفس سالم نتیجه تربیت، محبت و راهنمایی خوب است. از این رو، هرآن چه به عنوان والد، معلم و دیگر اشخاص بزرگسال مهم در زندگی دختران انجام می دهیم؛ این که چطور رفتار می کنیم، چه می گوییم، چطور آن را می گوییم، کیفیت و ویژگی تمایلاتمان، میزان تجارب یادگیری برای آنها خلق می کنیم، حتی اغلب نگرش های ناهشیارانه ما به طور مثبت یا منفی هسته متغیر احساس عزت نفس دختران را تحت تاثیر قرار می دهد. نگارنده در این کتاب راه های پرورش عزت نفس در دختران را بررسی و مطالبی از این دست را مطرح می کند: محبت: پایه و اساس، الگوسازی: آن چه هستید و آن چه انجام می دهید دارای اهمیت است، شمرده و واضح بیان کردن: استفاده از قدرت کلمات، آشکارسازی: احترام خود را به او عرضه دارید، خطرپذیری صحیح: تجربیاتی برای او خلق کنید تا بال هایش را بگستراند، و احترام به نظارت و مراقبت.

  نظرات کاربران
  بی‌نام
  0
  0
  عالی
  کتب دیگر انتشارات نسل نو اندیش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی