درآمد خود را در آزادی کامل کنترل و اداره کنید
   

  ۱۰۴

  رقعی

  چاپ ۱

  نسل نو اندیش
  نویسنده پیر پردرواند,هستی گلستانه
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۱۲۸۵۶۱
  کد دیویی ۳۳۲.۰۲۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  درآمد خود را در آزادی کامل کنترل و اداره کنید

  اگر بیش تر افراد در روابط شان با پول به صلح و آرامش درونی دست نیافته اند برای این است که ترس از کمبود پول مظهر ترس و وحشت انسان در جامعۀ امروزی دنیاست؛ مخصوصا در جامعه ای که تحت نفوذ و تسلط نظام اقتصادی و پول است. هنگامی که ترس از کمبود پول در انسان از میان برود، بسیاری از مسایل دیگر نیز به دنبال آن حل می شود. به همین کار کردن بر روی رفتارهای خود، در برابر پول، یکی از مهم ترین و موثرترین قدم هایی است که انسان در راه پیشرفت شخصی می تواند بردارد. نگارنده در کتاب حاضر، ضمن تبیین ابعاد تاریخی، اقتصادی و اجتماعی پول، این سوال را مطرح می کند که چرا کادر نظام اقتصادی لیبرال، دنیا را تحت کنترل خود درآورده است؟ سپس ضمن بیان راهکارهایی به مخاطبان می آموزد که چگونه با پول خود، دوستی، آزادی، و خرسندی شان را گسترش دهند و از نگرانی و احساس گناه خود نسبت به پولی که دارند بکاهند. وی در ادامه نیز مبانی نگرش و دید معنوی در برابر مدیریت پول را بیان می کند.

  کتب دیگر انتشارات نسل نو اندیش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی