هنر سفره آرایی و تزیین مواد غذایی

  ۲۸,۰۰۰ تومان

   

  ۳۰۶

  رقعی

  چاپ ۹

  معیار علم
  نویسنده کبری قیصری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۶۶۵۱۸۸۳
  کد دیویی ۶۴۲.۸
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  هنر سفره آرایی و تزیین مواد غذایی

  کتب دیگر کبری قیصری
  کتب دیگر انتشارات معیار علم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی