درس میلیونر: برنامه ای پنداره ای برای آنکه به رویاهای زندگی خود تحقق بخشید
   

  ۲۷۲

  رقعی

  چاپ ۱

  ذهن آویز
  نویسنده مارک آلن,مهدی قراچه داغی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۳۹۰۵۷۶
  کد دیویی ۱۵۸.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  درس میلیونر: برنامه ای پنداره ای برای آنکه به رویاهای زندگی خود تحقق بخشید

  این روزها وقتی روزنامه ها را می خوانیم و یا به اخبار گوش می دهیم با این حقیقت سرد روبه رو می شویم که برای بیرون کشیدن گلیم خود از آب باید یک میلیونر باشیم! متاسفانه نمی توانیم حوادث پیش روی زندگی را پیش بینی کنیم و نمی دانیم این حوادث چه هزینه ای به دنبال خواهند داشت. حتی بیمه های خوب هم نمی توانند ما را به طور کامل حمایت کنند. نگارندۀ کتاب حاضر که خود میلیونر است، دوره ای آموزشی تدوین کرده که توسط آن می توانیم به رویاهای مان تحقق ببخشیم. بر این اساس کتاب حاوی مطالبی در زمینۀ تصور صحنۀ آرمانی، کشف هدف خویش، دیدن نیمۀ پر لیوان، علاقه به تغییرات، بخشش، زندگی معنوی و... است.

  کتب دیگر انتشارات ذهن آویز
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی